MEF imot ny omorganisering av veisektoren

– La oss bruke tid og ressurser å bygge vei, ikke på nye omorganiseringer. Det sa en bestemt MEF-sjef Julie Brodtkorb på «innspillmøtet» om omorganisering av veisektoren hos Samferdselsdepartementet 23. juni.

Bakgrunnen for møtet, som ble ledet av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård, er at det i Hurdalsplattformen heter at «regjeringen vil utrede hvordan utbygging, drift og vedlikehold av veier skal organiseres med bakgrunn i at stadig flere utbyggere og veieiere gir fare for økte kostnader, mer fragmenterte fagmiljøer og mindre sammenhengende utbygging.»

Største krisen noensinne

En ny omorganisering av veisektoren faller ikke i god jord hos Maskinentreprenøres Forbund (MEF).

Annonse

– Vår bransje står nå i den største krisen vi noensinne har vært i. I tillegg er vi i sektoren akkurat ferdig med en stor omorganisering, som skapte store utfordringer. Da mener vi det er for tidlig å skulle sette i gang en helt ny omorganisering, innledet Brodtkorb.
Hun slo fast at fylkeskommunene nå har fått etablert sine organisasjoner, Statens vegvesen har fått satt sin nye organisasjon og Nye Veier har sørget for innovasjon, samtidig som de har fått politiske signaler om at kontraktene skal tilpasses det norske markedet.

– Vi må få lov til å jobbe

– En evaluering kan man ikke være imot. Man skal aldri si at man ikke kan endre standpunkt før en evaluering ligger klar. Men det er viktig at vi ikke går tilbake til å ha én monopolist. For ved å ha flere aktører som har ansvar for vårt store marked – vi er Norges største fastlandsnæring – så har vi fått både innovasjon og litt konkurranse mellom disse organisasjonene, til å være i front både når det gjelder kontrakter, klima og HMS, fortsatte Brodtkorb.

– På vegne av de 2400 entreprenørene jeg representerer, med opp mot 50 000 ansatte, så er beskjeden vår: Vi må nå få lov å jobbe. Vi står i en stor krise og har verken tid eller ressurser i Norge til å bruke det på en ny og omfattende omorganisering, avsluttet hun.