Laget av fossilfritt stål

Verdens første anleggsmaskin laget av fossilfritt stål ble lasert 1. juni, i forbindelse med FNs klimakonferanse Stockholm +50.

Maskinen er en rammestyrt dumper produsert av Volvo Construction Equipment (Volvo CE), med fossilfritt stål fra SSAB og skal brukes i NCCs steinbrudd Södra Sandby i Skåne.

Dumperen ble overlevert av Melker Jernberg, administrerende direktør i Volvo CE, til NCCs administrerende direktør Tomas Carlsson. Til stede var også den svenske klima- og miljøministeren Annika Strandhäll og USAs klimautsending John Kerry.

Annonse

Bærekraftig

– NCC har en klar ambisjon om å bidra til en bærekraftig utvikling. Vi jobber strukturert og målrettet for å oppnå dette, blant annet ved å velge maskiner som lever opp til våre høye krav. Akkurat som i dette gode eksemplet kreves det langsiktige og proaktive samarbeid mellom ulike aktører for at den bærekraftige overføringen skal være mulig, sier Tomas Carlsson, konsernsjef i NCC i en pressemelding.

– Vi er overbevist om at alle aktører i verdikjeden må samarbeide og handle hvis vi skal lykkes med å redusere karbondioksidutslippene i byggebransjen. Takket være våre sterke partnerskap med andre drivende og målbevisste bedrifter kan vi nå lede skiftet mot fossilfritt kontraktsarbeid og være de første til å levere en maskin bygget med fossilfritt stål til en kunde. Å gå fra ord til handling er avgjørende for å bygge den verden vi ønsker å leve i, sier Melker Jernberg, administrerende direktør i Volvo CE.

Det totale fotavtrykket

Maskinen, en A30G, produseres i Volvo CEs anlegg i Braås, Sverige, med fossilfritt stål fra stålselskapet SSAB, som gir et betydelig lavere CO2-utslipp sammenlignet med en maskin i vanlig stål. Maskinen er drivstoffeffektiv og skal drives av HVO, biodiesel.

– Vårt arbeid med å minimere klimapåvirkningen angår ikke bare vår egen virksomhet, men vi ser på hele verdikjeden. Transport er et av våre prioriterte områder, hvor vi i tillegg til reduserte utslipp fra motorer også ser på det totale fotavtrykket til en maskin. Som stor innkjøper av arbeidsmaskiner kan vi bidra ved å ta bærekraftige valg, sier Tomas Carlsson.