Kutter CO2-utslipp fra asfaltfabrikker med 80 prosent

NCC Industry bygger om to asfaltfabrikker og tar i bruk trepellets som fyringskilde i asfaltproduksjon. Det fører til en estimert CO2-reduksjon på nærmere 4200 tonn CO2, eller ca. 80 prosent av utslippet.

​NCC etablerte fyring med trepellets ved asfaltfabrikken på Steinsskogen i Bærum i fjor og har høstet gode erfaringer. Disse erfaringene tar NCC med videre når fabrikken i Kristiansand og Trondheim nå tar i bruk pellets som primær fyringskilde i asfaltproduksjonen.

– Vi er godt i gang med å konvertere to viktige og sentrale asfaltfabrikker i Kristiansand og Trondheim. Etter planen skal disse to fabrikkene være klare for pelletsfyring ved oppstart etter sommerferien, sier leder for NCC Industry, Henrik Bager, i en pressemelding.

Annonse

Asfaltmarkedet har vært i stor endring de siste årene og forventningene til lavere CO2-utslipp øker blant kundene. NCC opplever ved at de statlige og fylkeskommunale asfaltkontraktene at byggherrene oftere stiller krav lave utslipp.

– Det er avgjørende at aktører som Statens vegvesen og Nye veier går foran og stiller krav om lavere CO2-utslipp. Slik det er lagt opp nå, belønnes bærekraftige investeringer ved at CO2-utslipp premieres og kontraktene går til de som bidrar til lavere utslipp. Nå håper vi kommunene i større grad følger opp og innfører anbudskonkurranser hvor CO2-utslipp blir tatt med i konkurransen, fortsetter Bager.

NCC er en nordisk entreprenør med asfaltvirksomhet i både Norge, Sverige og Danmark. I Sverige har konverteringen til trepellets kommet langt og det er her NCC i Norge henter viktig ekspertise når fabrikkene nå i Norge skal bygges om med egenutviklet teknologi og løsninger for brenning av trepellets på en effektiv måte.

ENOVA-støtte
I forbindelse med konverteringen til trepellets har NCC fått støtte fra ENOVA, noe som er viktig for å få fortgang i arbeidet med å redusere CO2-utslippet fra asfaltproduksjon ifølge pressemeldingen.

I asfaltproduksjonen varmes og tørkes steinmaterialer før bitumenolje tilsettes. Til oppvarming brukes enten olje, diesel eller gass. Dette bidrar til CO2-utslipp som kan reduseres betydelig ved bruk av trepellets. Det er foreløpig ikke mulig å kutte helt ut andre fyringskilder, siden den første oppvarmingen ikke lar seg gjennomføre med å bare benytte pellets. NCC forventer at det ved de to nye fabrikkene skal være mulig å bruke 90 prosent trepellets i oppvarmingen.

Lokale produsenter av pellets
NCC jobber nå med å få på plass lokale produsenter av trepellets i Trøndelag og i Agder. Til produksjonen av pellets benyttes restavfall fra treindustrien.

– Trepellets som fyringskilde i asfaltproduksjonen er en svært bærekraftig løsning og flere fabrikker vil etter hvert bygges om for å ta i bruk pellets, avslutter Henrik Bager.