Veivesenet ønsker dialog om ny driftskontrakt

Statens vegvesen inviterer entreprenører og utstyrsleverandører til å komme med innspill til en ny driftskontrakt for Vestfold og deler av Telemark på leverandørkonferanse tirsdag 31. mai i Tønsberg.

Den nye driftskontrakten omfatter E134 fra Kongsberg til Brunkeberg, rv. 36 fra Skjelsvik til Seljord og E18 fra Rugtvedt til fylkesgrensa til Viken. Kontrakten vil ha oppstart 1. september 2023, skriver etaten i en pressemelding.

Ønsker ny kontraktsform

– For den nye driftskontrakten har vi tenkt å benytte konkurranse med forhandling, sammen med fire oppsatte satsningsområder som tilbydere skal konkurrere på. Konkurranse med forhandling er tidligere ikke benyttet av Statens vegvesen i forbindelse med driftskontrakter, forteller Tore Jan Hansen i Statens vegvesen.

Annonse

Et sentralt punkt for vektingen blir klimabudsjett hvor bransjen blir utfordret på tiltak. Her kommer Statens vegvesen til å stille få direkte krav i kontrakten, men velger heller å utfordre næringen til å konkurrere på laveste Co2-utslipp.

De tre øvrige satsningsområdene er HMS, opplegg for inspeksjon og lukking av avvik, samt opplegg rundt vinterdrift. Disse fire punktene som vil bli evaluert og vektet med merverdier.

Samfunnets forventninger

Statens vegvesen ønsker med leverandørkonferansen førstkommende tirsdag å komme i dialog med både entreprenører og utstyrsleverandører for innspill, før det endelige konkurransegrunnlaget gjøres ferdig.

– Med denne modellen vil entreprenørenes totale tilbud være avgjørende for hvem som får oppgaven med å drifte veiene. Tidligere har driftskontrakter blitt tildelt entreprenøren som hadde lavest pris i tilbudet sitt. Skal vi klare å utvikle dagens kontrakter for å møte samfunnets forventninger, er det viktig at vi sammen med entreprenører og utstyrsleverandører klarer å se etter felles mål, sier Tore Jan Hansen.

Hansen håper at både entreprenører og utstyrsleverandører ønsker å delta i dette arbeidet som Statens vegvesen definerer som en utviklingskontrakt.

Det endelige konkurransegrunnlaget forventer veivesenet å sende ut i markedet i slutten av august.