Stalheimskleiva stengt for alle besøkende

Fra før er den unike veistrekningen, som befinner seg på UNESCOs verdensarvliste, stengt for trafikk. Nå blir den stengt for absolutt alle besøkende inntil videre.

Les Anleggsmaskinens reportasje om Stalheimskleiva fra i fjor.

– Vi har full forståelse for at dette spektakulære stykket vei, som blir kalt Norges svar på den kinesiske mur, er eksotisk for tilreisende turister fra fjern og nær, både fra ut- og innland. Men på grunn av skredfare må vi dessverre stenge dette unike stykket vei-Norge for alle besøkende inntil videre. Sikkerheten går først – alltid, sier byggeleder Åge Fanebust i Statens vegvesen.

Annonse

Steinsprang i vinter

Det har siden i vinter vært restriksjoner for parkering i Nærøydalen. Årsaken var steinsprang ved brua. Bommen ble derfor flyttet nærmere E16, slik at det ikke ble mulig å kjøre inn i området for andre enn arbeidere.

Dette vil si at det kun er plass til noen få biler mellom E16 og bommen. Også Statens vegvesen og entreprenører har fått restriksjoner på egen transport av ansatte og materiell.

Forbodsskilt på begge sider – både på norsk og engelsk

No viser i tillegg store skilt at det er forbudt for uvedkommende å ta seg inn i området.

– Vi vil på det sterkeste oppfordre folk om å respektere forbudsskiltene. Vi understreker at det er skiltet både på norsk og engelsk på begge sider av kleiva, både i bunnen (Nærøydalen) og på toppen (ved Stalheim Hotel), supplerer Fanebust.

– Vi har jevnlig geologer ute, og vil åpne for besøkende når vi vurderer det som trygt, avslutter han.

Arbeidet i Stalheimskleiva

I september 2020 raste en fire-fem meter høy mur ut i Minesvingen, og en gravemaskin med fører falt 10-15 meter. Det er i ettertid avdekket flere steder med utsatte murer som kan rase ut dersom det blir satt trafikk på.

Statens vegvesen bestemte derfor at veien, som er bygd i 1842-49, skulle stenges for trafikk for all framtid, for de aller fleste typer kjøretøy.

Og altså: Inntil videre også for besøkende til fots og sykkel.

Les mer om Stalheimskleiva her.