Risa AS skal drifte riksveier i Rogaland og Agder

Jærfirmaet Risa AS skal drifte riksveier i Rogaland sør for Boknafjorden, og over Agder-grensen til Flekkefjord, de neste fem årene. Verdens lengste undersjøiske tunnel er inkludert.

Veidirektør Ingrid Dahl Hovland signerte i dag kontrakten på 508 millioner, pluss moms.

Risa AS er godt kjent i området for den nye kontrakten. Selskapet var entreprenør på driftskontrakt Dalane fra 2003 til 2007, og Stavanger fra 2006 til 2017.

Annonse

Kontraktsområdet

Verdens lengste undersjøiske tunnel og nye klimakrav er en del oppdraget.

Kontrakten dekker kommunene Stavanger, Randaberg, Sandnes, Sola, Gjesdal, Bjerkreim, Eigersund, Lund, Flekkefjord, Strand og Hjelmeland.

Den omfatter 451 kilometer riksvei (inkludert 100 kilometer gang- og sykkelvei) i et stort og variert kontraktsområde:

  • E39-strekningen fra Mortavika ferjekai i nord og ned over Agder-grensen til Flekkefjord i sør.
  • Riksvei 426 til Egersund.
  • Østover fra Stavanger på riksvei 13 via Ryfast (verdens lengste undersjøiske tunnel, 14459 meter, åpnet 30. desember 2019) og opp til Hjelmeland ferjekai.
  • Riksvei 509 via Stavanger lufthavn Sola til Sunde og riksvei 444 til Jæren.

Blant klimatiltakene i kontrakten, er krav til oppsamling av vaskevann før og etter tunnelvask, som her i Eiganestunnelen. (Foto: Statens vegvesen).

Utslippsfrie kjøretøy og andre klimakrav

Vegvesenet har et mål om halvere utslippet på sine prosjekter innen 2030.

– Entreprenøren må delvis bruke utslippsfrie kjøretøy, sier prosjektleder Tor Oscar Walskaar i Statens vegvesen.

Alle nye veikontrakter Statens vegvesen lyser ut inneholder krav til miljøsertifisering og rapportering av CO2-utslipp.

– Slik kan vi registrere hvilke klimatiltak vi gjør, og sammen med entreprenør evaluere hva som har effekt, legger Walskaar til.

Blant annet er det det strammet inn på kravene til oppsamling av vaskevann før og etter tunnelvask.

Salt mot svevestøv

På et mindre område i Stavanger, fra Madlaveien til Schancheholen, må det holdes et spesielt oppsyn med svevestøv-verdier. Denne problematikken er størst i perioder med kalde og tørre vinterdager.

I perioder med vindstille, klarvær og frost krever Statens vegvesen at entreprenøren er i forkant, og vurderer om værutsiktene kan medføre fare for høy luftforurensing.

Entreprenøren skal i disse tilfellene salte veibanen for å holde den fuktig, i tillegg til å vaske den.

I vinterdriften skal salt brukes der det er nødvendig for å få korrekt vinterdriftsklasse. Samtidig skal saltbruken ned ved bruk av værdata og teknologi.

Her vises hele kontraktsområdet. (Kart: Statens vegvesen).

Fem år pluss opsjon

Kontrakten varer fem år, fra 1. september i år til 31. august 2027, med mulighet for forlengelse i inntil tre år.

Gjennomsnittlig døgntrafikk varierer fra 2000 på det laveste og helt opp til 60.000 i by-områder i Stavanger.

Fire kontrakter blir til én

Regionreformen som ble innført 1. januar 2020, innebærer at fylkeskommunene har ansvaret for drift av fylkesveiene.

Den nye kontrakten gjelder derfor utelukkende riksveier, og det er fire gamle kontrakter som er slått sammen til én.

E39 fra Flekkefjord til Bue fases og riksvei 426 til Egersund fases inn i kontraktområdet fra 1. september 2023, resten fra 1. september i år.