Os videregående skole utvider

Det kan bli to nye klasser i Vg2 Anleggsteknikk på Os videregående skole fra høsten av. Landslinjeskolen har allerede sikret seg store øvingsområder for boring og sprengning.

Anleggsmaskinen besøker Os videregående skole, som ligger tre mil sør for Bergen, en grå vårdag. Skolen har i dag ca. 480 elever, fordelt på 30 klasser, hvorav fire klasser er Vg2 Anleggsteknikk. Fra høsten i år kan det bli seks.

Mange søkere

– Det har vært stor pågang med søkere til Vg2 Anleggsteknikk i mange år nå. Mange som ønsker det får ikke skoleplass, og det til tross for at vi har mange ledige læreplasser. Det er fylkeskommunen som er slusen i systemet, sier Geir Boge, daglig leder for Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene (OKAB) i Hordaland og Nord-Rogaland.

Annonse

– Vi i OKAB kunne gjerne tenkt oss fire klasser til på Os vgs., men håper i første omgang på to, sier han.

GOD PLASS: Os vgs. satser på fjell- og bergverksfaget, og har inngått en avtale med et knuseverk like i nærheten av skolen. Her er det god plass og mye fast fjell som elevene kan bore og sprenge i. (Foto: Runar F. Daler).

Blant landets største

– Vi har lenge hatt et ønske om å utvide, og vi har spilt inn til fylkeskommunen at vi kan ta to klasser til – i første omgang. Dette er nå inne til behandling, og siden det er snakk om oppstart allerede til høsten, ønsker vi naturligvis svar så raskt som mulig. Jo før, jo bedre, sier Lasse Svellingen, avdelingsleder for anleggsteknikk ved Os videregående skole og landslinjekoordinator for anleggsfagene.

Skolen har i dag fire klasser Vg2 Anleggsteknikk, med til sammen 60 elever. Skulle den nå få hele seks klasser, med totalt 90 elever, vil den bli den aller største skolen i landet innen anleggsteknikk.

VOKSER: – Vi har lenge hatt et ønske om å utvide, og vi har spilt inn til fylkeskommunen at vi kan ta to klasser til – i første omgang, sier Lasse Svellingen, avdelingsleder for anleggsteknikk ved Os vgs. Skolen jobber kontinuerlig med å sikre seg mer uteareal, spesielt områder med fast fjell. (Foto: Runar F. Daler).

To nye øvingsområder

En forutsetning for å utvide skolen med flere klasser i anleggsteknikk har vært å få tilgang til større øvingsområder. Etter en årrekke med begrenset plass, har det nå virkelig løsnet for skolen. For i tillegg til et område med løsmasser, som brukes til ulike oppgaver innen masseforflytting, har skolen nå fått tilgang til to ulike øvingsområder hvor de ikke bare kan kjøre maskiner, men også drive boring og sprengning. Det gjør samtidig fjell- og bergverksfaget mer aktuelt for elevene.

– Rett utenfor skoleområdet er det en tomt hvor det etter hvert skal bygges et kjøpesenter. Denne tomta har vi fått lov av utbygger til å bruke som øvingsområde for boring og sprenging inntil videre. Her skal elevene få sprenge tirsdag og torsdag gjennom store deler av året, kanskje så lenge som et par års tid, sier Svellingen.

– Vi skal etter planen ta ut ca. 14 000 kubikkmeter faste masser fra området. Hittil har vi kun tatt ut i overkant av 100 kubikk.

NYSATSING: Etter at skolen satte i gang den nye satsingen på fjell- og bergverksfaget, er det langt flere elever som ønsker å velge det faget når de skal ut og få læreplass. Hele 20 av 60 elever har planer om å gå ut i lære i fjell- og bergverksfaget til sommeren. Her er det Vg2-elev Vegard Djønne (18) som får prøve seg med boreriggen skolen gikk til innkjøp av i fjor. (Foto: Runar F. Daler).

Satsing på fjell- og bergverksfaget

Skolen har også inngått en avtale med Os knuseverk, som ligger i Ådnadalen, like i nærheten av skolen.

– Dette er et øvingsfelt som vi egentlig har hatt helt siden 1980, men vi har ikke hatt noe aktivitet her på lenge. Det skyldes blant annet at vi ikke har hatt tilstrekkelig med utstyr og ressurser til å kunne gi inngående opplæring i fjell- og bergverksfaget. Men nå gjør vi en ny satsing med fjell- og bergverksfaget. I fjor kjøpte skolen en borerigg, og vi har nå inngått ny avtale med knuseverket og gjenopptatt virket her ute, forteller Svellingen.

– Her er det god plass og mye fast fjell som elevene kan bore og sprenge i. Kombinert med området rett utenfor skolen, som vi benytter til samme formål, kan vi nå sørge for at elevene får fullverdig undervisning og opplæring i fjell- og bergverksfaget.

MANGE SØKERE: Det har vært stor pågang med søkere til Vg2 Anleggsteknikk i mange år. – Mange som ønsker det får ikke skoleplass, og det til tross for at vi har mange ledige læreplasser. Vi i OKAB kunne gjerne tenkt oss fire klasser til på Os vgs., men håper i første omgang på to, sier Geir Boge, daglig leder i OKAB Hordaland og Nord-Rogaland. (Foto: Runar F. Daler).

Motiverer elevene

At den nye satsingen på fjell- og bergverksfaget har en påvirkning på elevene, er hevet over enhver tvil.

– Vg2 Anleggsteknikk kan lede til en rekke ulike fag, og vi ønsker nå å vise bredden i anleggsfagene på en bedre måte. Én ting er å bare lære litt teori om de ulike fagene; det er noe helt annet hvis elevene får holde på med det i praksis. Det å flytte rundt på masser er vel og bra, men når man går inn og borer og skyter – altså reelle arbeidsoppgaver – så gir det naturligvis en helt annen motivasjon og interesse, sier Svellingen.

– Etter at vi satte i gang denne nye satsingen på fjell- og bergverksfaget, er det nå langt flere elever som ønsker å velge det faget når de skal ut og få læreplass. Faktisk har hele 20 av 60 elever planer om å gå ut i lære i fjell- og bergverksfaget til sommeren. De senere årene har det tallet ligget på kun tre til fem elever. Det handler om å synliggjøre yrkene, fortsetter Svellingen, som røper at skolen ønsker å utvide øvingsarealene ytterligere.

– Ja, dette er noe vi jobber med kontinuerlig. Vi ønsker oss mer uteareal, og spesielt områder med fast fjell. Området på Ådnadalen er fint, men det holder nok bare i 10-15 år. Vi er nødt til å tenke langsiktig, avslutter han.