Mener regjeringen svikter anleggsbransjen

– Nå må Stortinget forhindre permitteringsbølge! Det sier MEF-sjef Julie Brodtkorb, som fortsetter kampen for at anleggsbransjen skal få kompensert de galopperende prisøkningene på diesel og andre innsatsfaktorer.

– Vi registrer at regjeringen i revidert nasjonalbudsjett ikke løfter en finger for en bransje i krise. Vedum snakker som om alt går godt i norsk næringsliv. Det er dessverre ikke sant. Anleggsbransjen står i den største krisen vi har opplevd, men det virker som finansministeren ikke liker å ta innover seg hvordan det faktisk står til i deler av norsk næringsliv, sier Brodtkorb.

Med 40 prosent prisstigning på diesel siden årsskiftet, opplever store deler av norsk anleggsbransje sviktende lønnsomhet og fare for permitteringer, oppsigelser og konkurser. Mange har kontrakter som ble inngått før krigen i Ukraina. MEF har bedt regjeringen om at offentlige byggherrer gis mulighet til å kompensere disse utgiftene, men det er ikke foreslått å sette av midler til dette i revidert nasjonalbudsjett.

Annonse

– Skuffende, men vi gir ikke opp. I vår dialog med grunnplanet i Senterpartiet og Arbeiderpartiet opplever vi stor forståelse for krisen og et ønske om å bidra til å forhindre at folk mister jobbene. Vi håper dette bildet kommer tydeligere fram i behandlingen av revidert, fortsetter Brodtkorb.

MEF-sjefen mener revidert nasjonalbudsjett gir et oppsiktsvekkende negativt signal til alle som er opptatt av vei og vedlikehold.

– Regjeringen kutter i investeringer og vedlikehold av riksveier og varsler mulige reduksjoner på store samferdselsprosjekter når statsbudsjettet kommer.