Jubler for veisatsing, men savner én strekning

Vil fortsette å kjempe for full Ring 4-utbygging rundt hovedstaden.

Ordfører i Indre Østfold kommune, Saxe Frøshaug, er også leder for Ring 4-samarbeidet, der 16 kommuner langs den 310 km lange strekningen lange er medlemmer. Denne riksveitraseen skal avlaste en stadig økende trafikk gjennom Oslo, og styrke et område rundt Oslo i jevn vekst både i antall innbyggere og antall arbeidsplasser.

Statens Vegvesen la denne uken fram sitt forslag til prioriteringer i kommende seksårsperiode.

Annonse

I denne ligger E134 Oslofjordtunellen (Frogn og Asker kommuner) på topp (investeringsramme 5,83 milliarder kroner). Innenfor de 20 nevnte prosjekter er også disse tre andre delstrekningene i riksveikonseptet Ring 4:

  • E18 Retvedt–Vinterbro (Nordre Follo og Ås kommuner, kostnadsoverslag 8,39 mrd.)
  • E134 Dagslett–kryss E18 (Asker og Lier kommuner, kostnadsoverslag 4,16 mrd.)
  • Rv22 Glommakrysningen ved Fetsund (Lillestrøm kommune, kostnadsoverslag kr 3,22 mrd.)

– Dette viser at Statens Vegvesen ser behov for et sterkt og bærekraftig veinett rundt hovedstaden, sier Saxe Frøshaug i en pressemelding.

Oversikt over Ring 4. (Illustrasjon: Ring 4-samarbeidet)

Samtidig legger han til at det spesielt er ett prosjektet langs Ring 4 som ikke ligger inne på prioriteringslista – og som Ring 4-samarbeidet fortsatt kommer til å kjempe for: Den 4 km lange E16-strekningen fra Eggemoen til Nymoen/Hensmoen nord før Hønefoss.

– I dag må trafikken nedenom Hønefoss by, hvilket ofte fører til propp i trafikken og lange køer. Veien her har vært under NTP-planlegging i snart 10 år, og vi har forventninger til at også denne strekningen kommer på plass snart. Med flere av de andre veiprosjektene på Ring-4 løst, bør det bli lettere å argumentere for denne strekningen fremover, sier Frøshaug.