– Ja, det er krise, Vedum!

Under Stortingets spørretime forrige uke helte finansminister Trygve Slagsvold Vedum kaldt vann i årene på dem som håper på politiske tiltak for å hjelpe bransjen ut av krisen den befinner seg i. Tvert imot mente han at det faktisk går mye bedre for mange i bransjen nå, og avviste at det er noen krise.

Den siste tids voldsomme prisøkning på diesel, strøm, sprengstoff og metaller har skapt stor frykt for permitteringer og konkurser i bransjen. Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) har gått hardt ut krevd politisk handling for å demme opp for denne krisen bransjen nå opplever. Anleggsmaskinen og en rekke medier over hele landet har den siste tiden skrevet om hvordan de galopperende prisene truer hele eksistensgrunnlaget for mange bedrifter der ute.

– Vi er i krise

MEF har 2300 medlemsbedrifter som sysselsetter omkring 40.000 ansatte. I en helt fersk medlemsundersøkelse (4. mai) sier to tredjedeler av bedriftene at de planlegger for nedskalering av virksomheten, permitteringer og i verste fall oppsigelser av ansatte gjennom 2022.

Annonse

– Det er disse bedriftene og medarbeiderne som bygger, brøyter og vedlikeholder veier, sørger for sikring og gatelys, planerer tomter og areal til skolebygg og annen infrastruktur, sprenger i fjell, rydder skog og tar vare på avfall. Om de blir borte er en av ryggradene i norsk næringsliv borte, sier administrerende direktør i MEF, Julie Brodtkorb.

– Finansministeren viser gjennom landbruksoppgjøret at han forstår at den ekstreme økningen av gjødselpriser trenger tiltak fra staten. Det er ingen forskjell for MEF-medlemmene: Vi er i krise fordi dieselprisene øker ekstremt, sier hun.

Det var stortingsrepresentant Frank Edvard Sve (FrP) som tok opp temaet under Stortingets spørretime onsdag 27. april. (Skjermdump fra Stortinget.no)

– Tyder ikke på noen bølge av konkurser

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum har imidlertid et helt annet syn på saken, noe han ga uttrykk for under Stortingets ordinære spørretime onsdag 27. april. Det var stortingsrepresentant Frank Edvard Sve (FrP) som tok opp temaet.

– Har dere tenkt å ta ansvaret for de mange konkursene der «vanlige folk» mister jobbene sine, som nå kan komme i transportbransjen og bygge- og anleggsbransjen, med bakgrunn i de skyhøye drivstoffprisene? spurte Sve.

– Det går svært godt i norsk økonomi, og vi er inne i en høykonjunktur. Aktiviteten er høy, den økonomiske veksten er sterk, bedrifter melder om problemer med å få tak i arbeidskraft, og lønns- og prisveksten tiltar. Den registrerte arbeidsledigheten nærmer seg de lavere nivåene fra høykonjunkturen før finanskrisen i 2008. Senest i går fikk jeg tilsendt innspill fra en aktør i anleggsbransjen, og der var faktisk hovedutfordringen til firmaet å få tak i nok kvalifiserte folk, svarte Vedum.

– Når vi ser på det makroøkonomiske bildet, tyder ikke noe på at vi får en bølge av konkurser og økt arbeidsledighet, slik representanten antyder i sitt spørsmål. Premisset i spørsmålet, som viser at det kan bli mange konkurser der vanlige folk mister jobbene sine, er et premiss som heldigvis ikke stemmer med de konkurstallene vi ser nå, slo han fast.

– Det går mye bedre for mange

– Nå er det slik at det ikke er mine påstander. Dette er påstander fra bl.a. direktøren i NHO Logistikk og Transport, som frykter konkursras i transportbransjen. NLF sier det samme, og det samme gjør MEF. De er veldig bekymra, og det er veldig sannsynlig at det kan bli veldig krevende for den bransjen framover, fortsatte Frank Edvard Sve.

– Når man ser på konkurser totalt … så er konkursene i uke 15, hittil i år, på 851 konkurser for hele norsk næringsliv. Når vi sammenligner det med uke 15 i 2019, før pandemien og de ulike krisene, var tallet på 1 223. Det er et mye lavere antall konkurser nå enn det var før pandemien. … Det hjelper ikke den enkelte som går konkurs, så vi må hele tiden følge med på det, men det er viktig at vi er bevisste på tallene. Det går mye bedre for mange. Så må vi selvfølgelig, spesielt for mange av de små aktørene i anleggsbransjen, sørge for at de klarer å komme seg gjennom dette, sa Vedum.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum var ikke enig i at anleggsbransjen befinner seg i noen krise, da han svarte på spørsmål i Stortingets ordinære spørretime 27. april. (Skjermdump fra Stortinget.no)

– Aldri har flere gått på jobb

Stortingsrepresentant Sve ga seg ikke:

– Det aller viktigste nå er ikke å se bakover; det er å se framover og se hvilke utfordringer landet står i. Vil vi kunne se en framoverlent finansminister Vedum som faktisk kutter drivstoffprisene i en situasjon der vi håver inn mange hundre milliarder kroner ekstra, og vi har et næringsliv i knestående i hele landet? spurte han statsråden.

– Det er veldig viktig når vi skal gjøre ulike tiltak, at vi ser hvordan situasjonen er her og nå. Det er en veldig spesiell situasjon. Vi har vært gjennom de tre krisene vi har. Det veldig krevende for mange som står i det, og mange kjenner på stor uro. Men så ser vi at de store tallene viser at det aldri er flere som har gått på jobb enn nå, og forhåpentligvis kan vi om en måned si at det er enda en ny rekord med flere som går på jobb, svarte Vedum. Og fortsatte:

– Vi ser også, selv med den uroen – jeg kjenner på den usikkerheten selv, for jeg snakker mye med anleggsbransjen og har delvis jobbet i anleggsbransjen selv da jeg var yngre – at antallet konkurser ikke går opp. Det er mye lavere enn det var før 2022.