500 ungdommer samlet på Vei og Anlegg

Som et ledd i å øke yrkesstoltheten hos de unge, og for å sette fokus på rekruttering, inviterte UNG 300 og Maskingrossisternes Forening (MGF) til et eget seminar for ungdom. Der var Erna Solberg trekkplaster.

På forhånd hadde Per-Kristian (Pekka) Lundefaret, som står bak ungdomssatsingen UNG 300, håp om at rundt 350 ungdommer fra yrkesfaglige linjer skulle møte opp på seminaret. At nesten 500 unge, lovende fant veien, tyder på at det var et populært initiativ.

Spennende, fremtidsrettet bransje

Da han inviterte Høyreleder Erna Solberg opp på scenen, ble hun møtt med så stor applaus at man nesten skulle tro hun fremdeles var statsminister. Solberg roste de unge som har valgt yrkesfaglig studieretning, og hun mente bestemt at anleggsbransjen går en lys fremtid i møte.

Annonse

– Det er veldig gøy at det er så mange her. Jeg håper de fleste ikke bare er her for å snuse på faget, men fordi dere tenker at dette er en yrkesmulighet. Dette er et arbeidsområde som kommer til å endre seg mye fremover. Vi kommer til å ha mye mindre av det som går på tradisjonelt fossilfritt brensel, og vi skal gjøre bygge- og anleggsplassene utslippsfrie. Det er et veldig spennende område, med mye utvikling, sa hun.

Anleggsbransjen er i endring, og vil oppleve høy aktivitet fremover, sa Erna Solberg. (Foto: Runar F. Daler)

– Dette er også en bransje hvor jeg er helt sikker på at det kommer til å være høy aktivitet fremover. De siste åtte årene har vi doblet samferdselsbevilgningene i Norge og vi har bygget veldig mye vei. Selv om den nye regjeringen har signalisert at de skal ta aktiviteten litt ned de nærmeste årene, så kommer vi likevel til å bygge mye vei og anlegg fremover. Akkurat nå er faktisk mangel på arbeidskraft den største barrieren for at vi skal klare å bygge raskt nok i Norge, sa Solberg.

– Hvor mange av dere har valgt yrkesfag? spurte Per-Kristian (Pekka) Lundefaret forsamlingen. De fleste armene skjøt i været. (Foto: Runar F. Daler)

Rett til å fullføre videregående

På spørsmål fra salen om Solberg kommer du til å satse på ungdommene i distriktene med økte rammevilkår for videregående skole, dersom hun skulle bli statsminister igjen, var hun tydelig:

– Jeg tror noe av det aller viktigste vi gjør for Distrikts-Norge er å sørge for at utdanningstilbudene blir bedre og mer fleksible. At det er mulighet for folk å ta utdanning uansett hvor de befinner seg. Og ikke bare for dem mellom 16 og 19 år, men også for dem mellom 19 og 50, sa hun.

– Det at voksne som har valgt «feil» eller gjort noe annet en periode kan gå tilbake å ta videregående opplæring, er kjempeviktig. For det er jo ofte sånn at når man er 16 år så vet man ikke helt hva man vil. Neste år skal vi lovfeste det vi foreslo til Stortinget i fjor; nemlig det at man skal ha rett til å fullføre videregående skole. Du skal altså ha mulighet til å fortsette til man klarer å bestå, slo hun fast.