100 kvinner samlet på ett brett

Anleggsbransjen er ikke akkurat kjent for sine mange kvinner. På Arctic Entrepreneur i april samlet MEF hele 100 kvinner til kick-off for sitt nye kvinnenettverk.

Det var på Arctic Entrepreneur i 2020 at daværende statsminister Erna Solberg så utover salen og sa: «Dere ser ut til å rekruttere fra bare halve befolkningen. Det må dere gjøre noe med». Kanskje kan dette nye kvinnenettverket bidra til å øke rekrutteringen av kvinner til bransjen.

Må bryte tradisjonen

– Det er faktisk en god del damer der ute i medlemsbedriftene etter hvert, også i ledende stillinger. Likevel deltar de ikke like mye som menn på medlemsmøter, messer og andre MEF-arrangementer, de tar generelt på seg færre verv og de er også underrepresentert i styrer. MEF-arrangementer, som f.eks. Arctic Entrepreneur, har jo vært litt guttefest, og det gjelder å bryte den tradisjonen, sa Solvår Milach Strand i MEF til Anleggsmaskinen i vinter. Hun er, sammen med Venche Kulbotten fra Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene (OKAB), initiativtaker og ansvarlig for det nye nettverket.

Annonse

INITIAVTIKTAKERNE: Venche Kulbotten i OKAB (til venstre) og Solvår Milach Strand i MEF er primus motorer for kvinnenettverket. (Foto: Runar F. Daler).

Historisk dag

– Tusen takk, Solvår og Venche. Det trengs sånne som dere for å få dratt i gang denne typen ting. Jeg vil si at dette er en historisk dag. Ikke bare for MEF, men for anleggsbransjen. For det er første gang vi har satt i gang et reelt kvinnenettverk for bransjen vår. Og det takket være noen ildsjeler i MEF, som ved siden av andre oppgaver tar tak i det, sa administrerende direktør i MEF, Julie Brodtkorb, til en applauderende forsamling kvinner under åpningen av nettverket.

– Hvorfor trenger vi så et kvinnenettverk i bransjen? Det er ikke fordi det er så fælt å være kvinne i anleggsbransjen. Det er heller ikke fordi kvinner bare skal være sammen med kvinner, eller fordi vi skal lage en arena som skal ekskludere noen. Nei, det er rett og slett fordi bransjen blir mye bedre hvis vi rekrutterer fra 100 prosent av befolkningen, og ikke 50 prosent. For nå gjør vi i stor grad det. I tillegg viser all forskning at arbeidsmiljøet er mye bedre hvis man har en jevnere kjønnsfordeling, fortsatte Brodtkorb.

GOD STEMNING: Det var tydelig at tiltaket var populært blant de rundt 100 fremmøtte kvinnene. (Foto: Runar F. Daler)

Over all forventning

At de rundt 100 kvinnene satte pris på det nye nettverket, var det ingen tvil om.

– Vårt inntrykk er at dette ble tatt veldig godt imot. Mye tyder på at det har vært stor etterspørsel etter noe som dette, siden det kom så mange. Vi budsjetterte først med 50 deltakere, men økte det etter hvert til 80 da vi så at så mange meldte seg på. Når det endte opp med å komme opp mot 100 stykker, må vi jo si at det overgikk alle forventninger, sier en fornøyd Solvår Milach Strand i etterkant av Arctic Entrepreneur.

– Vi har kun fått positive tilbakemeldinger. Deltakerne synes opplegget var bra, og de har lyst til å være med videre. Vi har i tillegg fått en del henvendelser fra kvinner som ikke kunne være til stede på samlingen, som gjerne vil være med ved en senere anledning, forsetter hun.

– Noen av damene som deltok, var på Arctic Entrepreneur for første gang, og mange var der alene på vegne av sin bedrift. De ble altså prioritert i stedet for mannfolka for en gangs skyld, kanskje nettopp på grunn av oppstarten av dette kvinnenettverket. Det er jo litt gøy. Planen videre er å arrangere regionale samlinger med aktuelle temaer til høsten, avslutter hun fornøyd.

MEF-SJEFEN: All forskning viser at arbeidsmiljøet blir bedre hvis man har en jevnere kjønnsfordeling, sa administrerende direktør Julie Brodtkorb til forsamlingen. (Foto: Runar F. Daler).