Ny avtale øker norsk plastgjenvinning med 30 000 tonn i året

Plastgjenvinningsselskapet Quantafuel og gjenvinningsaktøren Geminor inngår samarbeid om levering og behandling av inntil 30 000 tonn plastavfall i året. Plasten skal mekanisk og kjemisk resirkuleres ved Quantafuels prosessanlegg i Kristiansund.

Quantafuels sorterings- og behandlingskapasitet, kombinert med Geminors logistikk- og avfallsekspertise, skal føre til en betydelig økning i gjenvinningen av plast i Norge i årene som kommer. Det skriver Geminor i en pressemelding.

Denne uken gikk startskuddet for samarbeidet, som gir Geminor ansvaret for levering av plastavfall til Quantafuels anlegg i Kristiansund.

Annonse

Geminor og Quantafuel møttes nylig i Kristiansund for å videreutvikle plastgjenvinningstjenestene i Norge. (Foto: Geminor).

Ny strøm av plast

–  Leveranser av plastavfall til Kristiansund er et bærekraftig og praktisk alternativ for avfallsprodusenter i Norge i dag, sier Geminors landssjef i Norge, Kjetil Hausken.

– I praksis utvider vi Quantafuels kapasitet i Kristiansund ved å tilføre logistikktjenester for plast i Norge. Vi skal stå for innsamlingen av inntil 30 000 tonn tilpasset plastavfall fra hele landet, som deretter skal behandles og foredles til råstoff, sier Hausken.

Geminors norske sjef, Kjetil Hausken. (Foto: Geminor).

Det kjemiske råstoffet og plastpelletsene som fremstilles av plastavfallet i Kristiansund skal deretter ut til det norske og internasjonale markedet for produksjon av nye plastprodukter.

– Ved å hente ut mer plastavfall til materialgjenvinning reduserer vi samtidig plastinnholdet i RDF (Refuse Derived Fuel) og andre typer brensel til energigjenvinning. Dermed utvikler vi også mer bærekraftige produkter, som er i samsvar med EUs stadig strengere krav til sirkulær økonomi. Samarbeidet med Quantafuel gjør at vi er mer delaktige i verdikjeden, sier Hausken.

Etter planen skal Kristiansund-anlegget gjenvinne all avfallsplasten som mottas, forklarer Quantafuels VP Business Development, Håkon Thomas Olsen.

– Plast som ikke kan resirkuleres mekanisk vil bli kjemisk resirkulert ved anleggets avdeling for pyrolyse. Restene av plast som ikke kan benyttes her, blir brensel som går til produksjon av fjernvarme, elektrisitet eller sement, sier Olsen.

Vil bli en ledende aktør i Norge og Norden

Quantafuels oppstrømsavdeling og Geminors Account Management avdeling møttes nylig i Kristiansund for å videreutvikle og koordinere tjenestene i det norske markedet. Målet er å kunne levere betydelige mengder bærekraftig plastråstoff til en voksende sirkulærøkonomi i Europa.

VP Business Development i Quantafuel, Håkon Thomas Olsen. (Foto: Quantafuel).

Sammen har Geminor og Quantafuel et ønske om å bli den ledende oppstrømsaktøren på plast i Norge og Norden, ifølge Kjetil Hausken.

– Denne avtalen markerer et nytt kapittel i samarbeidet mellom Quantafuel og Geminor. Ambisjonen er å utvide dette partnerskapet, i første rekke til Danmark og andre land i Norden. Synergieffektene selskapene imellom er tydelige, sier Hausken.

– På lengre sikt tror vi at kombinasjonen av Geminors posisjon i avfallsbransjen og vår posisjon innen både kjemisk og mekanisk gjenvinning vil kunne komme kommuner, lokalsamfunn og ikke minst miljøet til gode, avslutter Håkon Thomas Olsen i Quantafuel.