Leverandørkonferanse om fremtidens nullutslippsmaskiner

Anleggsbransjen inviteres til leverandørkonferanse om fremtidens nullutslippsmaskiner fredag 13. mai.

Vertskap for konferansen på Lillestrøm er Statens vegvesen, i samarbeid med byggherrene Bane NOR, Nye Veier AS og Oslo kommune.

– Innen 2030 skal Statens vegvesen halvere klimagassutslippene fra anleggsvirksomheten vår, et mål vi skal nå ved hjelp mange tiltak, blant annet med store anleggsmaskiner som drives med nullutslippsteknologi, sier Per Fjeldal, klimarådgiver i Utbyggingsdivisjonen.

Annonse

Bransjen inviteres til å bli med på å utvikle store nok anleggsmaskiner med nullutslipp. (Foto: Ellinor Hansen/Statens vegvesen).

– Også andre byggherrer, flere entreprenører og maskinleverandører i anleggsbransjen har ambisiøse mål om kutt i sine klimagassutslipp, derfor inviterer vi nå til en leverandørkonferanse for å starte samtalen om hvordan vi raskt skal få på plass anleggsmaskiner som drives med nullutslippsteknologi, tilføyer han.

Per Fjeldal, klimarådgiver i utbyggingsdivisjonen i Statens vegvesen. (Foto: privat).

Store nok nullutslippsmaskiner

– Etter vår vurdering er det ikke mulig å oppnå store nok utslippskutt med de maskinene som er på markedet i dag. Mindre forbedringer på dagens maskiner eller logistikktiltak vil ikke ta oss til målet. På denne konferansen er ikke biodrivstoff, som i stor grad kan kjøres på dagens maskiner, et tema. Det vi derimot ønsker å diskutere er fremtidens utslippsfrie anleggsmaskiner, og vi håper bransjen tar skikkelig tak for å utvikle store nok anleggsmaskiner med nullutslipp til våre formål, sier Fjeldal.

– Leverandørkonferansen retter seg mot leverandører av store anleggsmaskiner, det vil si maskiner som benyttes til bygging av vei, normalt tyngre enn 40 tonn, men vi utelukker ikke andre løsninger dersom de er egnet til å gjøre relevante arbeidsoperasjoner, sier Fjeldal.

– Bestillingen fra regjeringen er at vi skal bruke krav i offentlige anskaffelser enda mer aktivt som et virkemiddel, sier Fjeldal. Nå har leverandørbransjen og entreprenørene en gylden mulighet til å presentere sine ideer til oss, slik at vi sammen kan jobbe mot å finne felles løsninger som kommer hele bransjen til gode, hjertelig velkommen, avslutter han.

Hvem er konferansen aktuell for?

  • Produsenter av anleggsmaskiner
  • Importører/grossister av anleggsmaskiner
  • Entreprenører
  • Leasing og finans av anleggsmaskiner
  • Leverandører av kraft- og energiløsninger
  • Firmaer som kan skissere bærekraftige klimaløsninger for anleggsbransjen

Om konferansen:

Tid: Fredag 13. mai 2022, kl. 09-00-13.30
Sted: Thon Hotel Arena / NOVA Spektrum (tidl. Norges Varemesse), Lillestrøm
Påmeldingsfrist: 3. mai (Program og lenke til påmelding finner du her)

Alle som kan gi råd om hvordan byggherrer kan bidra til raskt å få på plass store anleggsmaskiner som drives med nullutslippsteknologi, oppfordres til å delta.
Fra bransjedeltakere forventes et kort innlegg.