Hvordan finansiere anleggsutstyr?

Vi har tatt hverdagen tilbake, men kanskje er det ikke rom for de helt store investeringene riktig ennå? Likevel er det kanskje nå det kan lønne seg å satse! Oppgradering av utstyr kan gi bedriften det lille ekstra giret som trengs for å komme godt ut av det i 2022. (Annonsørinnhold)

Det er fullt mulig å finansiere nytt utstyr på en måte som gir bedriften både handlingsrom og forutsigbarhet. Tormod B. Karlsen fra Ikano Bank vet råd!

I anleggsbransjen er nytt utstyr kapitalkrevende og dermed forbundet med tunge innkjøpsprosesser og stor risiko. Gjenværende kapital gir begrenset rom for utvikling og innovasjon. Samtidig er det kanskje nettopp nyutvikling som på sikt kan ta selskapet videre; sikre verdiskapning og inntjening?

Annonse

Gunstig for anleggsbedrifter

– Vi ser at for mange av våre kunder innenfor bygg og anlegg er det gull verdt å kunne lease utstyr. Med en leasingavtale oppnås inntil 100 % finansiering. Da kan mye av ressursene som ellers ville vært bundet opp heller plasseres i kjernevirksomheten; i aktiviteter som skaper mest mulig verdi for bedriften, forklarer Tormod B. Karlsen, mangeårig strategisk rådgiver på leasing.

– Hos Ikano Bank har vi lang erfaring med finansiering av maskiner og utstyr for anleggsbransjen. Vi har i tillegg en handelsavtale med MEF Region Øst, som gir medlemmene ekstra gode betingelser hos oss, påpeker Karlsen.

Verdifull forutsigbarhet

Leasingbeløpet utgiftsføres over perioden utstyret benyttes. Dermed kan leasing forenkle hverdagen til selskapets regnskapsavdeling, både når det skal budsjetteres og når regnskapet skal føres.

– Leasing muliggjør i tillegg raskere oppgradering av maskinpark og essensielt utstyr. Dette kan utgjøre et kraftfullt konkurransefortrinn, understreker Karlsen.

Derfor kan lease passe din bedrift

Alle typer foretak kan benytte seg av leasing, og de fleste typer driftsutstyr med en viss leve-tid kan leases, inkludert utstyr som er brukt. Objektet må være en selvstendig enhet, av et slag som vanligvis ville vært regnskapsmessig avskrevet. Tilleggsutstyr og tjenester, for eksempel regelmessig service, kan inngå som en del av leasingavtalen.

Når avtaleperioden nærmer seg slutten velges den løsningen som passer selskapet best der og da:
Å kjøpe ut leasingobjektet, å fortsette leasingen litt lenger eller å starte ny leasingavtale på nytt utstyr.

Ikano Banks rådgivere er spesialister på leasing til bedriftsmarkedet. Hver dag jobber de for å finne enkle og lønnsomme løsninger, tilpasset hver enkelt kundes virksomhet og bransje. Slik skapes solide og lønnsomme relasjoner. Ønsker du en trygg og rettferdig partner på finansiering av utstyr? Ta gjerne kontakt for en hyggelig leasingprat!

Tormod B. Karlsen,
strategisk rådgiver,
tlf: 920 28 367,
e-post: tbk@ikano.no