Første spadetak for E8 inn mot Tromsø

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård tok første spadetak for utbyggingen av E8 Sørbotn–Laukslett tirsdag 19. april. Dette er den offisielle oppstarten av prosjektet, hvor det skal bygges 10 km vei med midtrekkverk.

– En av de viktigste jobbene jeg gjør, er å bidra til at det er trygt å kjøre på norske veier. På E8 inn mot Tromsø har det vært mange ulykker. Derfor er det svært gledelig at utbyggingen av strekningen endelig er i gang, sier samferdselsministeren i en pressemelding fra Samferdselsdepartementet.

– Ny vei på denne strekningen har vært ønsket lenge. Det er alltid tøffe prioriteringer for hva vi skal bygge ut i Norge. Her har det også vært en diskusjon om hvor veien skal gå. Nå er det viktig at vi ser framover, så skal Statens vegvesen sammen med entreprenørene sørge for trygg, god vei, sier Nygård.

Annonse

Siden den nye veien blir bygget på vestsiden av Ramfjorden, vil den bli kortere enn dagens vei. De som bor langs dagens E8 vil også få en bedre hverdag med mye mindre støy og trafikk. Veien skal etter planen være ferdig i 2026.