Støyvoll ved innfartsåren til Bergen

Ahlsell har i samarbeid med Byggros levert geonett til en ny, grønn støyvoll ved det nye boligområdet Skiparviken Panorama i Bergen – hvor Sprengningsteknikk AS har vært utførende entreprenør. (Annonsørinnhold)

Skiparviken Panorama huser 124 nye leiligheter, som nå er skjermet mot støyen fra den nærliggende motorveien E39.

– Vann, luft og næringsholdig jord er nødvendige elementer for å etablere vegetasjon på en vilkårlig overflate. Når det gjelder støyvoller er det spesielt vanntilførselen som gir utfordringer – særlig når hellingen overstiger sytti grader. Bergen er kjent for sitt våte miljø og dermed er det erfaringsmessig mulig å gro vegetasjon på voller med helning over sytti grader, sier Anders Kjeld fra Byggros.

Annonse

Stor interesse for grønne støyvoller

Ahlsell opplever at interessen for å bygge støyvoller er stor i og rundt byene. En fordel er at man kan nyttiggjøre oppgravde masser med tilførte produkter til å lage nye konstruksjoner.

Byggros er en stor og pålitelig leverandør av geonett og geosyntetiske produkter til Ahlsell. Ahlsells Per Einar Aasebø trekker frem det nære og produktive forholdet grossisten og leverandøren har til hverandre.

– Sammen med Byggros og kunde eller konsulenter kan vi utarbeide forslag på masseberegning og løsninger for oppbygging av konstruksjoner, sier Aasebø.

God logistikk hos Ahlsell

Utførende entreprenør på prosjektet ved Skiparviken Panorama, Sprengningsteknikk AS, handler ofte hos Ahlsell på grunn av den gode logistikken.

– Vi handler mesteparten hos Ahlsell. De har en god ordning med sentrallagre som gjør at vi mottar bestillingene våre over natta, sier prosjektleder Helge Langeland i Sprengningsteknikk AS.

I denne prosjektleveransen ble geonettet Fortrac 55T & 110T levert direkte fra Byggros.

Omfattende prosjekt

Prosjektet har vært omfattende for entreprenøren. Langeland opplyser at jobben startet høsten 2018, med sprenging av femti tusen kubikkmeter masser som skulle fylles ut nedenfor E39 for å lage en promenade. Siden støyvollen skulle ha en helling på åtti grader medførte det litt ekstra jobb.

– For å oppnå hellingsgraden måtte vi bruke 27 kvadratmeter geonett per kvadratmeter mur, så det har gått noen meter geonett her. Vollen går under betongmuren, og betongmuren går én meter under bakken med to meter synlig over bakkenivå. Til sammen er høyden på hele konstruksjonen ti meter.

Støyvollen ved Skiparviken Panorama

  • Totalkonstruksjon 10 meter høyde.
  • 235 meter lengde.
  • 2 meter synlig betongmur, total høyde 3 meter.
  • Benyttet geonettet Fortrac 55T & 110T.

Hele prosjektet ble ferdigstilt i april 2021. Nå som det går mot vår igjen begynner støyvollen å spire grønt.

– Det er etablert gressvekst på støyvollen som begynner å komme til syne nå. Gressveksten gjør at støyvollen ikke bare er funksjonell for støyskjerming, men også bidrar til å gjøre området pent, sier Per-Einar Aasebø i Ahlsell.

Prosjektering

Prosjektering av støyvollen er utført av Multiconsult AS. Aasebø forteller at Ahlsell og Byggros bisto etter forespurte kvaliteter og teknisk data på levert produkt til prosjektet.

– Anders Kjeld hos Byggros er meget dyktig på kalkulering av slike konstruksjoner. I dette tilfellet var det byggherre som forela en beskrivelse, og vi bekreftet at produktene var i henhold til kravene, avslutter han.