Sparer fire mrd. kr ved å bygge vei og bane sammen

Statens vegvesen og Bane NOR sparer fire milliarder kroner ved å bygge vei og bane ut fra Bergen parallelt og sammen.

Det viser arbeidet Veivesenet og Bane Nor har gjennomført med å detaljplanlegge vei- og jernebaneprosjektet fra Arna til Stanghelle.

– Vi har visst at det er fordeler med å bygge sammen. Gjennom detaljplanleggingen har vi kommet frem til synergien ligger på dette nivået. Fire milliarder er en anselig sum og til sammenligning kostet operabygget i Oslo 4,2 milliarder, sier prosjektleder for planleggingsfasen Gunnar Søderholm i Statens vegvesen i en pressemelding.

Annonse

Innsparingen skjer ved at vei og bane bygges parallelt med felles rømmingssystem, felles tekniske anlegg, felles byggherreorganisasjon og felles kontrakter.

– På denne måten får en helt klart mer for pengene, sier Søderholm.

Prosjektet består for det meste av lange tunneler der ny E16 utgjør ca. 29 kilometer og jernbanen utgjør ca. 28 kilometer.

Beinhardt kostnadsfokus

Megaprosjekt har en totalkostnad på rundt 27 milliarder kroner.

– Det er kontinuerlig krevende avveiinger mellom hvordan vi skal bruke samfunnets midler på en beste mulig måte, samtidig som vi skal etterlate oss en plan og et prosjekt som skal fremstå estetisk og godt planlagt og noe vi alle kan være fornøyde med, sier Søderholm.

Jobber som én organisasjon

Bane NOR og Statens vegvesen har også opprettet en felles byggherreorganisasjon.

– Vi jobber som én organisasjon i dette prosjektet. Slik får vi igjen mer for pengene og slipper to organisasjoner med dobbeltfunksjoner. I tillegg blir vi en organisasjon med sterk kompetanse som lærer av hverandre og som sammen tenker bredt og finner felles løsninger, noe som er en stor fordel, understreker Søderholm.

Det er likevel selve utbyggingen av vei og bane parallelt fra Arna til Helle som gir de største innsparingene.

Felles rømmingssystem og entrepriser

– Når vi bygger vei- og banetunneler sammen slik vi gjør i dette prosjektet, har vi utnyttet det potensialet som ligger der med felles rømmingssystem. I tillegg bygges vei- og banetunnelene i felles entrepriser. Her er det store innsparinger å hente som kan komme andre strekninger til gode.

Fremover er det viktig for prosjektet at de statlige midlene for både vei og bane blir kanalisert direkte til Statens vegvesen som leder prosjektet. Dette skal føre til en slankere byggherreorganisasjon og forenklet administrasjon for prosjektorganisasjonen, og for våre entreprenører og rådgivere, skriver Veivesenet i pressemeldingen.

– Slik vil vi kunne oppnå en optimal gjennomføring av prosjektet, uavhengig av om det er bane- eller vegmidler det er snakk om. Dette vil ha en stor effektiviseringsgevinst og gi sparte kostnader, konkluderer Søderholm.