Få digitale påvisningsdata rett inn i maskinstyringssystemet

Ved kabelpåvisning er det nå mulig å få merkene målt inn med centimeterpresisjon (CPOS) slik at de kan overføres digitalt – rett inn ditt maskinstyringssystem. Dette bidrar til forenklet bevaring og vedlikehold av merkene, og ikke minst sikrere graving. (Annonsørinnhold)

Digital påvisning og maskinstyring

Geomatikk jobber kontinuerlig med å gjøre tjenester og leveranser bedre, og utvikle nye metoder for å gjøre hverdagen enklere for deg som graver. Man har tidligere mottatt henvendelser fra entreprenører om utvidet gyldighet og spørsmål om hvordan man kan sikre at påvisningsmerker ikke blir borte. Stadig flere entreprenører har i dag maskinstyring med GPS i gravemaskinene, og vil derfor ha stor nytte av å få levert merkene digitalt.

Som et resultat av dette har Geomatikk utviklet tjenesten «Digital påvisning» som du finner i bestillingsløsningen på Ledningsportalen eller via entreprenørappen GeoGrav. Dette var også et av satsningsområdene i samarbeidsavtalen som Geomatikk har med Maskinentreprenørenes Forbund (MEF).

Annonse

Hva betyr digital påvisning?

– Digital påvisning betyr at merkene måles inn med centimeterpresisjon etter at felttekniker har kartlagt og merket infrastrukturen med spray på bakken. Deretter sendes de digitale merkene til graveentreprenør på avtalt format – slik at data kan overføres rett inn i maskinstyringssystemet. Samtidig har graveentreprenøren en «digital kvittering» på det nettet som er påvist, dersom det skulle oppstå skader under gravearbeidene, sier Salgs- og markedsdirektør Magne Kippervik.

Geomatikks feltteknikere lytter opp traseene og markerer dem med spraymerker som måles inn med høypresisjons GNSS-utstyr. Så fort målingen er godkjent, blir dataene gjort tilgjengelig i Ledningsportalen, og kan lastes ned til maskinstyringssystemet i LandXML-format. Det er også mulig å få filene konvertert til et annet filformat hvis ønskelig. Geomatikk kan levere data på de aller fleste filformater og koordinatsystemer.

Alarmsystem utløses ved nærhet til kabler

Med digitale merker kan du som graver til enhver tid følge med på hvor ledningene befinner seg. Dette gjør gravingen mer oversiktlig, skaderisikoen reduseres, og man slipper å bruke tid på å bevare og vedlikeholde merkene. Dette er spesielt nyttig i de tilfellene det kommer store nedbørsmengder, frost, is eller snø som kan dekke til merkene i felt. Om du mot formodning skulle komme for nære kabler i forbindelse med graving, vil et alarmsystem i maskinstyringssystemet ditt kunne utløses, og bidra til å redusere sjansen for at det oppstår graveskader.

Ingen diskusjon og forenklet skadeprosess

Digitale merker vil, i tillegg til å redusere skaderisikoen, forenkle skadeprosessen. Dersom det oppstår en skade, er det liten diskusjon om hvor det er blitt påvist ledningsnett, ettersom det er Geomatikk som har levert de digitale merkene. Dette vil forenkle skadeprosessen betydelig for alle parter. Geomatikk vil imidlertid ikke kunne gå god for merker som er innmålt av entreprenøren, da vi ikke har noen kontroll på hvordan disse er skaffet til veie.

Hvorfor det viktig med god dokumentasjon?

I 60-70% av graveskadene, er det graveentreprenøren som er skyld i skaden. Dette kan skyldes en rekke ulike forhold som uforsiktig graving, graving utenfor det påviste området, etc.

Cirka 30% av alle graveskader skyldes imidlertid feil eller mangelfull nettdokumentasjon. Lav kvalitet på ledningsdata oppstår på grunn av mangelfull registrering av ledningsnettet tilbake i tid, manglende oppdatering av endringer, eller gjennom oppkjøp av nett som er dårlig dokumentert.

Med påvisningsmerker digitalt tilgjengelig i maskinstyringssystemet kan du som graver være trygg på at du ivaretar infrastrukturen som ligger i bakken, uavhengig av kvaliteten på den eksisterende dokumentasjonen. Dette vil igjen bidra til at du kan utføre gravearbeidene på en mer effektiv måte, og dermed oppnå reduserte kostnader og fornøyde kunder.

Les mer om påvisningsdata til maskinstyring: https://ledningsportalen.no/tjenester/gravemelding-og-kabelpavisning/data-til-maskinstyring/