Etablerer kvinnenettverk i MEF

Kvinnene i MEF inviteres til kick-off på Arctic Entrepreneur i april. – Vi skal ikke lage en rosa jentefest, altså, lover Solvår Milach Strand, rådgiver i MEF.

Anleggsbransjen er som kjent svært mannsdominert, selv om det sakte, men sikkert kommer flere kvinner til. Nå vil MEF etablere et nettverk for kvinnene i organisasjonen. På Arctic Entrepreneur-messa ved Gardermoen i april, er det kick-off for nettverket. Alle kvinner i MEF-familien er herved invitert.

– Må bryte tradisjonen

– Det er faktisk en god del damer der ute i medlemsbedriftene etter hvert, også i ledende stillinger. Likevel deltar de ikke like mye som menn på medlemsmøter, messer og andre MEF-arrangementer, de tar generelt på seg færre verv og de er også underrepresentert i styrer. MEF-arrangementer, som f.eks. Arctic Entrepreneur, har jo vært litt guttefest, og det gjelder å bryte den tradisjonen. Damene er ofte veldig flinke, men de er gjerne litt mer tilbakeholdne enn mannfolka. Ved hjelp av kvinnenettverket skal vi finne ut av hva som kan gjøres for at de blir mer med. Og vi sparker det hele i gang med et kick-off nettopp på Arctic Entrepreneur, sier Solvår Milach Strand, som sammen med Venche Kulbotten fra Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene (OKAB) er ansvarlig for det nye nettverket.

Annonse

– Venche og jeg jobber ute i regionene, er vant til å besøke og snakke med medlemsbedriftene. Det føles naturlig og riktig at vi som faktisk er ute og prater med folk, tar ansvar for dette. Det er fremdeles litt åpent hvordan nettverket skal arbeide og hva det skal fokuseres på, men «kick-offet» med en workshop på Arctic vil forhåpentligvis gi oss noen gode svar.

Ingen rosa jentefest

Kvinnene i bransjen er ikke først og fremst opptatt av de typiske problemstillingene, ifølge Strand.

– Nei, det er faktisk ikke sexpress, egne garderober og spesialtilpassede arbeidsklær som er det viktigste for de fleste damene der ute. Det de ønsker er rett og slett å bli hørt og sett og invitert med på ting, på lik linje med mennene i bransjen. De vil bare være likestilt. Derfor skal vi heller ikke lage en rosa jentefest ut av dette her, slår hun fast.

– Vi vil som sagt finne ut hva som skal til for at damene vil bli med i styrer, ta på seg verv og delta på møter og arrangementer på samme måte som mannfolka gjør. Selv om oppstarten skjer på Arctic Entrepreneur, så er tanken at det kan være regionale samlinger etter hvert, slik at damene blir kjent med hverandre. Kjenner du naboen, så er det lettere å bli med på det lokale medlemsmøtet. Nå er vi jo heldige å ha Julie Brodtkorb som administrerende direktør, som framsnakker bransjen og er veldig synlig, noe som kanskje også bidrar til at damene tør å stikke seg mer fram, sier hun.

Tankevekker fra Erna

Julie Brodtkorb selv er naturlig nok positiv til etableringen av kvinnenettverket.

– Et kvinnenettverk har blitt etterspurt fra en del medlemsbedrifter. I tillegg er hovedstyret opptatt av at vi må gjøre det vi kan for å få sørge for at kvinner i bransjen har et godt tilbud, føler seg særdeles velkomne og blir tatt vare på. Dersom de kvinnene som er i bransjen snakker godt om den, vil sannsynligvis flere søke seg inn. På Arctic Entrepreneur i 2020 kom daværende statsminister med en reprimande da hun så utover salen: «Dere ser ut til å rekruttere fra bare halve befolkningen. Det må dere gjøre noe med», sa hun. I tillegg er vi nå lovpålagt å orientere i årsrapport om hva vi gjør for å få mer mangfold. Det gir oss et puff bak, sier Brodtkorb.

EN ARENA FOR KVINNER: Det er intet ved jobbene i vår bransje som tilsier at ikke kvinner kan gjøre det like godt som menn, ifølge administrerende direktør i MEF, Julie Brodtkorb. – Målet med nettverket er å skape et trivelig miljø og en arena for kvinner i bransjen, sier hun. (Foto: Jørn Søderholm).

Fantastisk miljø – spennende oppgaver

– Målet med nettverket er å skape et trivelig miljø og en arena for kvinner i bransjen. Det vil sannsynligvis både bidra til at kvinnene i bransjen trives enda bedre, og dermed også bidra til at vi rekrutterer flere. Vi kan jo ikke klage på rekrutteringen av lærlinger, så lenge vi bare tiltrekker oss 50 prosent av de unge, fortsetter Brodtkorb.

– Det er intet ved jobbene i vår bransje som tilsier at ikke kvinner kan gjøre det like godt som menn. Det er et fantastisk miljø og masse ulike spennende oppgaver. I år var det rekordmange kvinnelige søkere på anleggsteknikk. Da er det vårt ansvar å sørge for at de blir i vår bransje. Jeg vil rette en stor takk til Solvår og Venche, som tok tak i denne stafettpinnen og løp. Uten slike ildsjeler ville vi ikke hatt dette nettverket så raskt oppe, avslutter hun.

Program

Den offisielle oppstarten av kvinnenettverket skjer altså på Arctic Entrepreneur onsdag 6. april. Det er da et gratis seminar, etterfulgt av brakkemiddag. Alle kvinner i MEF-bedrifter er invitert, dog ikke lærlinger.

Programmet for seminaret er som følger:

  • Adm. dir. i MEF, Julie Brodtkorb, ønsker velkommen
  • Underholdning med Nils-Ingar Aadne (Nilsi)
  • Kahoot
  • Sponsorene presenterer seg
  • Workshop for å finne veien videre
  • Lett servering før brakkemiddag