Ber om hjelp til å kutte utslipp fra store anleggsmaskiner

Statens vegvesen ber om innspill for å utvikle store utslippsfrie anleggsmaskiner.

Veivesenet vil sammen med anleggsmaskinbransjen finne fram til mer klimavennlige anleggsmaskiner.

Maskiner over 40 tonn er en av klimaverstingene i anleggssektoren, med store utslipp av klimagasser. Gravemaskiner, hjullastere og dumpere står for det aller meste av utslippene fra maskinparken på anleggsplasser, skriver Veivesenet i en pressemelding.

Annonse

Veivesenet har som mål å halvere klimagassutslippene fra anleggsarbeidet fram mot 2030. Samtidig har regjeringen lansert en handlingsplan for fossilfri anleggsplass i transportsektoren med forventning om at transportetatene gjennomfører piloter med nullutslippsmaskiner.

Vil bruke krav

– Bestillingen fra regjeringen er at vi skal bruke krav i offentlige anskaffelser enda mer aktivt som et virkemiddel, sier klimarådgiver Per Fjeldal i Statens vegvesen.

Utfordringen er at det ikke er mulig å få til store nok utslippskutt med maskinene som er på markedet i dag.

– Mindre endringer på dagens maskinpark vil ikke ta oss mot målet. Derfor ønsker vi at bransjen tar skikkelig tak for å utvikle store anleggsmaskiner med nullutslipp, sier Fjeldal.

Veivesenet inviterer sammen med Bane Nor, Nye Veier og Oslo kommune til leverandørkonferanse på Lillestrøm fredag 13 mai. Konferansen arrangeres samtidig med Nordens største utstilling av maskiner, verktøy og tjenester til bygg og anlegg «Vei og anlegg».

Ønsker dialog med bransjen

– Vi ønsker dialog med anleggsbransjen for sammen å få til store kutt klimagasser fram mot 2030 som Stortinget har bestemt at vi skal ta, sier Fjeldal.

I tillegg til anleggsmaskinbransjen inviterer Veivesenet bransjeforeninger, bedriftsnettverk, interesseorganisasjoner, innkjøpere, forsknings- og utviklingsmiljøer for å få flest mulig gode ideer på bordet.