Bedre håndtering av kvikkleirerisiko

Gjerdrumutvalget la i dag frem sin rapport om forebygging av kvikkleireskred i Norge.

Utredningen ble overlevert til statsrådene av utvalgsleder Inge Ryan på en pressekonferanse i Oslo.

Gjerdrumutvalget ble opprettet i februar 2021 i etterkant av kvikkleireskredet i Gjerdrum 30. desember 2020. Utvalgets mandat har vært todelt. I tillegg til å vurdere tiltak for å styrke forebygging av kvikkleireskred i hele landet, leverte utvalget en delrapport i september 2021 om årsakene til kvikkleireskredet i Gjerdrum.

Annonse

– Kvikkleireskredet i Gjerdrum var en stor tragedie som berørte oss alle sterkt. Vi må lære av det som har hendt, og vi må gjøre alt det vi kan for at det ikke skal skje igjen. Derfor setter jeg stor pris på den viktige jobben utvalget har gjort, sa olje- og energiminister Terje Aasland.

Kvikkleireskredet på Gjerdrum er det mest alvorlige kvikkleireskredet som har skjedd i Norge i nyere tid. Ti mennesker og et ufødt barn omkom. I tillegg ble rundt 1500 personer evakuert, og skredet førte til store materielle ødeleggelser.

Last ned og les hele rapporten fra Gjerdrumutvalget her.