Ahsco Entreprenør skal bygge vei til radaranlegg for Forsvarsbygg

Forsvarsbygg har inngått kontrakt med Ahsco Entreprenør for bygging av vei til det planlagte radaranlegget på Gyrihaugen i Ringerike kommune. Kontrakten har en verdi på 16 millioner kroner.

Forsvarsbygg skal bygge vei til det planlagte radaranlegget på Gyrihaugen i Ringerike kommune. Veiarbeidet har planlagt oppstart sent vår/sommer, og er planlagt ferdig høsten 2023.

– Kontraktsinngåelsen for vei er første steg i byggearbeidet for det nye radaranlegget. Forsvarsbygg er glade for å få Ahsco Entreprenør med på laget for å bygge enda mer forsvarsevne, sier Ylva Sneve, prosjektleder i Forsvarsbygg, i en pressemelding.

Annonse

Entreprenør for veiarbeidene er Ahsco Entreprenør. Kontrakten har en verdi på 16 millioner kroner (eks. mva.).

Kontrakten er en totalentreprise og omfatter bygging av cirka 2 km ny vei med teknisk grøft fra Gaupeskardveien.

Styrker Norges forsvarsevne

Forsvarsbygg har fått i oppdrag å bygge nye og oppgradere eksisterende radaranlegg over hele landet, etter at Stortinget vedtok at dagens radaranlegg skal erstattes av ny teknologi for å møte fremtidens utfordringer. Forsvarsmateriell er ansvarlig for teknologianskaffelsen, og Luftforsvaret er bruker av radaranleggene. De nye radaranleggene vil bidra til å styrke Norges forsvarsevne, og være NATOs øyne i nord.

Byggeperioden for prosjektet som helhet er satt til perioden 2020-2027, men vil variere fra lokasjon til lokasjon.