Veidekkeansatte kjøpte aksjer for 120 millioner kroner

I Veidekkes årlige aksjesalg til ansatte har 2149 medarbeidere kjøpt aksjer for total 120 millioner kroner (etter rabatt). Med dagens kurs eier halvparten av de ansatte aksjer for til sammen 1,8 milliarder kroner, noe som tilsvarer over 10 prosent av selskapet.

– Ansattes medeierskap har lang tradisjon i Veidekke. Gjennom det årlige tilbudet om aksjer til rabattert pris, får våre ansatte mulighet til å ta del i konsernets verdiskaping i form av utbytte og økt aksjeverdi. I Veidekke mener vi at medeierskap skaper merverdi ved å styrke kommersiell forståelse og bidra til å samle oss om strategiske retningsvalg og felles mål, sier Jimmy Bengtsson, konsernsjef i Veidekke, i en pressemelding.

I tegningsperioden fra 10. til 18. februar fikk nær 7000 ansatte i Veidekke tilbud om å kjøpe inntil 1500 aksjer hver med rabatt. 2149 ansatte benyttet seg av tilbudet og bestilte til sammen 1 161 103 aksjer. Tegningskursen tilsvarer volumvektet gjennomsnittlig aksjekurs på Oslo Børs i tegningsperioden fratrukket rabatt. Aksjer kjøpt i programmet har en salgsrestriksjon på to år.

Annonse