Stangeland Gruppen etablerer en ny, stor regional betongentreprenør

AS Betong skal igjen bli et begrep i det lokale næringslivet når Stangeland Gruppen sammen med Prospective og Stian Tovslid kjøper betongvirksomheten til SV Betong.

– Gjennom det nye selskapet får vi en unik kompetanse innen alt som har med betong å gjøre, mens vi bidrar med kunnskap og erfaring fra vår del av næringen. AS Betong vil ha ressurser til å utvikle seg og ta nye markedsandeler, sier Olav Stangeland, konsernsjef i Stangeland Gruppen.

Målet skal være å bli en ledende betongentreprenør på blant annet store og krevende infrastrukturprosjekter og kompliserte konstruksjoner, ifølge en pressemelding fra Stangeland Gruppen.

Annonse

Transaksjonen gjennomføres ved et utkjøp av betongavdelingen til SV Betong. Selskapet vil fra etablering ha over 50 fagarbeidere, en sterk prosjektledelse og administrasjon. Det nye selskapet skal med dette få en solid kompetanse på utførelse av kompliserte betongprosjekter og en sterk referanseliste.

Vil gi forutsigbarhet

Positiv er også daglig leder i Stangeland Maskin, Tommy Stangeland. Han peker på at betong er en kritisk innsatsfaktor i bransjen, og at kjøpet ikke minst vil gi forutsigbarhet. Stangeland minner om at man har vært gjennom vel ti år nå med forholdsvis lav aktivitet innen større infrastrukturprosjekter.

– Nå tar aktiviteten seg opp, og blant stikkordene er Rogfast, E39, ferdigstillelse av bussveien og ringvegprosjekter. I tillegg er det i regionen store og ambisiøse planer for alt fra bygging av havvindmøller og datasenter, til batterifabrikker og landbasert oppdrett, for å ha nevnt noe. Utsiktene er mer spennende enn på mange år, slår eierne av den nye virksomheten fast.

Ifølge meldingen er Rogaland betongfylket framfor noe her i landet, og Tovslid og hans medarbeidere har stått sentralt i flere store prosjekter i regionen. De har gjennomført betongprosjekter som kjelleren til det nye sykehuset på Ullandhaug og brua over godsterminalen på Ganddal.

Etableringen av det nye selskapet ventes gjennomført før sommeren 2022.