Skal holde fotballbane isfri med solvarme fra sommeren

Båsum Boring AS bygger nå et helt spesielt energianlegg under en fotballbane. Ved hjelp av 60 energibrønner i en «geotermos», skal varme fra sommeren lagres og gi billig oppvarming om vinteren. Det vil spare eieren for flere hundre tusen kroner årlig i strømutgifter, ifølge en pressemelding fra selskapet.

På Sofiemyr, noen kilometer sør for Oslo, er Båsum Boring i ferd med å sette ned kollektorer i 60 nylig borede energibrønner. Tømtebanen er hjemmearenaen til Kolbotn IL. Litt ovenfor den store gressbanen ligger det som til nå har vært en steinhard grusbane. Akkurat nå er det et åpent anleggsområde, men innen 1. mai skal det være klart til å spille fotball på en ny kunstgressbane her.

Enda noen få dager til er det mulig å se brønnparken som gjør at nye Tømtebanen skiller seg fra de fleste andre idrettsarenaer i Norge: Energianlegget. Varme lagres nede i grunnen i den varme årstiden, og hentes opp igjen om vinteren til oppvarming av både den nye kunstgressbanen og den gamle gressbanen. Det skal spare eieren Kolbotn IL for flere hundre tusen kroner hvert år i strømutgifter.

Annonse

– Ja, dette er et varmelager. Det bruker selve fotballbanen som solfanger. Varmen fra sola lagres ned i bakken, og hentes opp om vinteren. Varmen som dyttes ned i grunnen gjør at eieren kan fyre med gunstige priser hele året, uansett hvor høyt strømprisene måtte gå. Her varmes det med «sommerpriser» hele året, sier anleggsleder Sondre Brennhovd Nævdal i Båsum Boring. Han er rørlegger, KEM-ingeniør og har en nøkkelrolle i Båsum Borings utvikling av denne typen energianlegg.

Her blir det kunstgress på Tømtebanen, hjemmearenaen til Kolbotn IL. Under kunstgresset er det et helt spesielt energianlegg. En geotermos med 60 energibrønner i tett formasjon skal holde kunstgressbanen og etterhvert gressbanen (i bakgrunnen) fri for is. Takket være lagret solvarme varmes banene opp med rimelige «sommerpriser», uansett hvor høyt strømprisene måtte gå. (Foto: Båsum Boring).

Geotermos med 60 brønner

60 energibrønner – hver av dem 100 meter dyp – i tett formasjon danner en geotermos. Eller et gigantisk batteri, om du vil.

– Brønnene ligger bare fem meter fra hverandre i tett formasjon. Med varme fra solfangerne under banedekket varmer brønnene opp hele fjellet under her. 50-60 grader på det varmeste gjennom vår, sommer og høst. Når man bruker så lang tid på å tilføre varmen i grunnen, så kan man også hente den ut igjen over lang tid. Det gir en veldig stabil varme gjennom hele året, sier Nævdal.

Gressbanen får senere nytt dekke, og da skal det samtidig legges solfanger-slynger under dekket. I 2023 skal det bygges et nytt klubb- og servicehus til Kolbotn IL, som får solceller til strømproduksjon på taket. Med strømmen fra disse, kombinert med geotermos-løsningen under kunstgressbanen, skal idrettslaget i teorien holde begge banene isfrie gjennom vinteren, kun med solvarmen i termosen og strøm fra egne solceller.

– Det er et stort anlegg, med høye investeringskostnader. Men det er ingen tvil om at det er lønnsomt på sikt. Denne vinteren har vi sett mange eksempler på idrettsanlegg som har måttet stenge pga. høye strømpriser. Det vil ikke være aktuelt her, sier Sondre Brennhovd Nævdal.

Boreoperatørene Sigurd Jellum (t.h.) og Magnus Larsen er en del av et svært kompetent lag. Båsum Boring AS leverer geotermos-konseptet i samarbeid med Asplan Viak, Eptec og Oneco. (Foto: Båsum Boring).

Nybrottsarbeid – med Enova-støtte 

– Ved full og optimal drift vil kostnadene ved å holde de to banene isfrie være på 150 000 kroner pr år. Det sparer oss for flere hundre tusen kroner hvert år, sier anleggsansvarlig Einar Engerdahl i Kolbotn IL til Østlandets Blad.

Med isfri bane skal klubben kunne spille toppfotball på Tømtebanen fra 2024. Uten å knekke ryggen økonomisk på strømpriser som løper løpsk. Anlegget har kostet Kolbotn IL i overkant av 10 millioner kroner. 4,5 millioner av dette har de fått i støtte fra Enova.

– Et resultat av et veldig innovativt forprosjekt med Båsum Boring og Asplan Viak. At vi fikk så mye i støtte sier litt om hvilket nybrottsarbeid dette er. Og ikke minst at dette er et grønt og miljøvennlig energianlegg, sier Engerdahl.

Sondre Brennhovd Nævdal er rørlegger, KEM-ingeniør, anleggsleder og en av Båsum Borings nøkkelpersoner på leveranse av geotermos-anlegg. (Foto: Båsum Boring).

Geotermosen under det nye kunstgresset på Tømtebanen er det første anlegget i sitt slag her i landet. Det er laget et varmeanlegg med geotermos til Fjell skole i Drammen. Også det utført av Båsum Boring AS.

Konseptet er utviklet i et godt samarbeid:

  • Båsum Boring, utførelse
  • Asplan Viak, prosjektering
  • Eptec, leveranse av varmepumper og teknisk sentral
  • Oneco, leveranse av solceller og tilhørende styring

– Et godt fellesskap som har utviklet et genialt konsept. Dette er en type energianlegg som kan brukes på alle steder og til alle formål. Vi er veldig glade for at folk nå begynner å få øynene opp for slike løsninger, sier Sondre Brennhovd Nævdal.

Et energianlegg med brønnpark i tett geotermos-formasjon kan også brukes på bygg. Fjell skole i Drammen er nevnt. Det ble nominert til innovasjonspris på Bygg Reis Deg i fjor høst. Dette nye anlegget på Sofiemyr er det første anlegget i sitt slag tilknyttet et en fotballbane eller idrettsanlegg. Lignende anlegg er under prosjektering blant annet på skoler og aldershjem, samt på andre idrettsanlegg.