Maratonstøp i snødrev

I mer enn 22 sammenhengene timer gikk det betongbiler i skytteltrafikk mellom Torpo i Hallingdal og Hemsedal med leveranse til brustøpen på Skjøiten.

Støpingen av brudekket på nye Skjøiten bru på rv. 52 i Hemsedal ble et prakteksempel på godt samarbeid mellom mange aktører, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

Kolonnekjøring

Arbeidene foregikk i friskt, ruskete vintervær med tidvis tett snødrev med kolonnekjøring over Hemsedalsfjellet. Over 90 personer deltok på jobben med byggherren Statens vegvesen, Hæhre Entreprenør AS, betongleverandøren Hallingdal betong og trafikkdirigenter som hovedaktører.

Annonse

Nye Skjøiten bru er 90 meter lang og ligger snaue 50 meter nedstrøms dagens bru fra 1937. Det gikk med noe over 700 kubikkmeter betong til maratonstøpen av brudekket, som ble avviklet uten noen trafikkproblemer på rv. 52.

Betongbiler gikk i skytteltrafikk fra Torpo til Hemsedal under maratonstøpen. Foto: Tine Sørbye

Videre bruarbeid

Brua er ikke ferdig selv om bruplata er støpt. Tverrbjelke og kantdrager er noen av de elementene som gjenstår å støpe. Skjøiten bru er en spennarmert bru. Når bruplata oppnår riktig fasthet og det minimum har gått to døgn, kan brua spennes opp.

Når denne er oppspent kan rørene med spennkablene injiseres. Ifølge veivesenet stilles det strenge krav til temperatur i luft og betong for at dette kan gjøres, og sånn sett har prosjektet vært heldig med den milde vinteren vi har hatt hittil. Rekkverk, fuger og asfalt kommer til etter at reisen (stillaset) er demontert.

Åpner til sommeren

Det vil også foregå videre utbedringer av rv. 52 fra mars til juli i samme prosjekt. Eksisterende vei skal masseutskiftes, stikkrenner skal skiftes og grøftene skal utbedres.

Etter planen skal den nye brua åpnes for trafikk til sommeren. Når det skjer på omlagt vei blir den gamle brua revet, mens de gamle landkarene blir stående som veiminne.