Fem vil drifte riksveiene i Østfold og Follo de neste fem årene

Driftskontrakten for Østfold og Follo omfatter 470 kilometer vei totalt, hvorav 56 kilometer gang- og sykkelvei.

I tillegg inngår drift og vedlikehold av for eksempel tunneler, bruer, raste- og døgnhvileplasser, kontrollplasser, store grøntanlegg og sedimentasjonsbassenger, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

Kontraktområdet omfatter kommunene Fredrikstad, Frogn, Halden, Indre Østfold, Marker, Moss, Nordre Follo, Lillestrøm, Rakkestad, Råde, Sarpsborg, Vestby og Ås.

Annonse

Kontrakten gjelder fra og med 1. september 2022 til og med 31. august 2027, med mulighet for tre års forlengelse.

Disse har gitt tilbud på drift- og vedlikehold av riks- og europaveiene i Østfold og Follo:

Tilbyder Tilbudssum i kr. eks. mva.
Hadeland Maskindrift AS 710.912.336,00
Mesta as 463.439.015,00
Presis Vegdrift AS 553.975.966,95
Vaktmesterkompaniet AS 747.747.747,00
Veidekke Industri AS 468.751.407,00

Dersom all dokumentasjon er i orden, er det tilbyderen med lavest pris som vinner kontrakten, ifølge Statens vegvesen. Etaten tar sikte på å inngå kontrakt før påske med den entreprenøren som skal drifte- og vedlikeholde riksveiene i Østfold og Follo de neste fem årene.

Utfordrende kontrakt

– Vi er fornøyde med at såpass mange konkurrerer om denne kontrakten, som er både utfordrende og krevende. Nå skal vi kontrollregne tilbudene og sjekke dokumentasjonen vi har etterspurt, sier prosjektleder Eirin Torgersen i Statens vegvesen.

Hun trekker spesielt fram driften av de viktige riksveiene til og fra svenskegrensa, der for eksempel E6 har en gjennomsnittstrafikk på opp mot 55 000 kjøretøy i døgnet.

I tillegg til høytrafikkerte motorveier strekker også veinettet seg inn mot byområder som Moss, Fredrikstad, Sarpsborg og Halden.

Klimaet i kontraktsområdet er både varierende og utfordrende, særlig vinterstid, siden veiene som går langs Oslofjorden har tilnærmet kystklima mens andre veier har mer innlandsklima.

Gjenbruk og utslippsfrie maskiner

Alle de nye driftskontraktene for riksvei som Statens vegvesen lyser ut, har krav til miljøsertifisering og rapportering av energi- og drivstofforbruk. Veivesenet har mål om å halvere CO2-utslippet fra drift og vedlikehold av riksveiene innen 2030.

– I Østfold-Follo-kontrakten krever vi blant annet at driftsentreprenøren skal ha fokus på gjenbruk og gjenvinning, sier Eirin Torgersen.

I tillegg skal det være et krav at entreprenøren skal bruke maskiner og utstyr som minimaliserer utslipp av klimagasser og andre negative påvirkninger av miljøet.