Byggestart markert med et smell!

Onsdag 23. februar var det offisiell byggestart for E6 Kvithammar-Åsen. Det ble en pangstart!

Det var ordfører i Stjørdal kommune, Ivar Vigdenes, og ordfører i Levanger kommune, Anita Ravlo Sand, som fikk æren av å skyte den symbolske førstesalven på det som skal bli Forbordsfjelltunnelen.

På trygg avstand fra sprengningen sto blant andre administrativ ledelse fra de to kommunene, representanter fra Trøndelag fylkeskommune, bygg- og anleggsbransjen og næringslivet, og medarbeidere fra byggherren Nye Veier og totalentreprenøren Hæhre Entreprenør. Etter sprengning og sikring av området, bar det ned til det store arbeidsteltet på anlegget, hvor det ble holdt taler og servert kaffe og kake til de fremmøtte. Dette skriver Nye Veier i en pressemelding.

Annonse

På grunn av Covid-19 var det ingen markering da Nye Veier og Hæhre signerte kontrakten for utbygging like før jul, selv om kontrakten har en verdi på ca. 5,6 milliarder kroner (eks. mva.)., noe som gjør dette til den største kontrakten for begge selskapene. Det var derfor ekstra stas å kunne markere byggestart på dette viktige samferdselsprosjektet.

På grunn av Covid-19 ble det ingen markering da Nye Veier og Hæhre Entreprenør signerte kontrakt for utbygging like før jul. Gleden var derfor stor for at man kunne samles og feire byggestarten på dette store og viktige samferdselsprosjektet. (Foto: Nye Veier).

Økt trafikksikkerhet, bedre fremkommelighet

– Dette er en stor og viktig dag for oss, sier Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier, i pressemeldingen.

Og da sikter hun ikke til kontraktens størrelse. Det er en viktig dag fordi det handler om en vei som har stor betydning for brukerne. Dagens vei er preget av stor sårbarhet. Den består i hovedsak av tofelts vei med til dels krapp kurvatur og mye stigning/fall. Det er på deler av strekningen stor risiko for storulykker, samtidig som det mangler omkjøringsmuligheter ved Langstein og i Vuddudalen. Ved ulykker eller andre hendelser som gjør at veien blir stengt, deles i praksis landet i to. Den nye veien vil ha gjennomgående midtdeler og adskilte tunnelløp, som er noe av det sikreste man kan kjøre på. Det blir fire felt og fartsgrense på 110 km/t.

– Dette vil gi en vesentlig mer trafikksikker stamvei, og det vil gi en bedre og mer stabil fremkommelighet, sier Aanesland.

Ferdig i 2027

Økt trafikksikkerhet og bedre fremkommelighet har stor betydning for både de lokale og regionale brukerne av veien, og ikke minst for næringstransporten som frakter varer mellom nord og sør.

– Veien har dermed stor betydning for hele samfunnet, sier Aanesland.

Strekningen er ca. 19 kilometer lang, hvorav 12 er fordelt på fem tunneler. Går alt etter planen, vil den nye veien være ferdig i 2027.

E6 Kvithammar – Åsen

  • Strekningen er ca. 19 km
  • 12 kilometer er fordelt på fem tunneler, alle med doble tunnelløp: Forbordsfjelltunnelen (6,1 km), Høghåmmårtunnelen (1,4 km), Ramshåmmårtunnelen (1,8 km), Grubbåstunnelen (0,3 km) og Åsentunnelen (2 km)
  • Firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t
  • Hæhre Entreprenør AS er totalentreprenør på prosjektet
  • Kontraktsum: ca. 5,6 milliarder kroner eks. mva.
  • Kontrakt for utbygging ble signert i desember 2021. Dette er en videreføring av kontrakt for samhandlingsfasen som ble inngått mellom Nye Veier og Hæhre i 2019.
  • Byggestart: februar 2022
  • Planlagt veiåpning: 2027