Salget av anleggsmaskiner økte i 2021

Et flertall av Norges anleggsmaskinforhandlere rapporterer inn antall solgte maskiner til Maskingrossisternes Forening (MGF), og nå foreligger 2021-tallene.

Salget av anleggsmaskiner økte med tolv prosent i fjerde kvartal, og 2021 endte med en økning på åtte prosent sammenlignet med 2020.

– Totalt ble det solgt 4503 anleggsmaskiner i fjor. Dette ligger godt innenfor estimatene vi hadde for året, sier Tone Lindberg Grøstad, direktør i MGF.

Annonse

For den største underkategorien, gravemaskiner på belter, er det, ifølge MGF, en sterk økning på 20 prosent i fjerde kvartal, og det ble solgt hele 450 gravemaskiner på belter i fjerde kvartal isolert. Gravemaskiner på hjul er uendret fra samme kvartal i fjor. Den andre største undergruppen i fjerde kvartal er hjullastere, men den har en noe lavere vekst med fire prosent.

Nullutslipp

For året under ett, er det hjullasterne av de største underkategoriene som har sterkest vekst med 17 prosent, mens både gravemaskiner på belter og minigravere økte med seks prosent. Av de mindre underkategoriene er det tilbakegang på gravemaskiner på hjul med -13 prosent, minidumpere med -11 prosent og kompaktlastere med – 26 prosent.

– Totalt ble det solgt 4503 anleggsmaskiner i 2021 mot 4188 i 2020. Det er også verdt å nevne at det etter 2021 er passert 100 nullutslipps gravemaskiner over 10 tonn i markedet, sier Grøstad.

Gravemaskiner

Ifølge statistikken til MGF, var det en økning for gravemaskiner på belter på 20 prosent i 4. kvartal isolert. Med unntak av de minste maskinene under 8 tonn og de over 40 tonn, er det vekst i alle vektkategorier.

– Vi ser en sterk vest i klassene 21,1 – 24 tonn (+56 prosent), 24,1 – 28 tonn (+42 prosent) og 33,1 – 40 tonn (+54 prosent). For maskiner mellom 50 og 66 tonn ser vi derimot en tilbakegang på 47 prosent, sier Grøstad.

For hele 2021 er det vekst i de mest solgte kategoriene 8,1 – 11 tonn (+29 prosent), 14,1 – 16 tonn (+11 prosent) og 24,1 – 28 tonn (+6 prosent). For året totalt er det en tilbakegang for maskiner under 8 tonn (-19 prosent) og for noen av de største (40,1 – 50 tonn (-43 prosent) og 50,1 – 66 tonn (-19 prosent), ifølge MGF.

Hjullastere

MGF melder at for hjullasterne ble det totalt sett en omsetningsøkning for klassene under 100 hk, mens modellene mellom 100 og 200 hk har hatt en tilbakegang i 2021. Det er også vekst for maskinene med effekt mellom 250 og 500 hk.

Minigravere

Også i fjerde kvartal er minigravere på belter tredje største underkategori. Det er tilbakegang for de minste maskinene (under to tonn) og de over fem tonn. For 2021 under ett er det vekst på modellene mellom 1,1 – 2 tonn (+15 prosent) og de mellom 2 og 3 tonn (+21 prosent). Det er kategorien mellom 1 og 2 tonn som er desidert størst med 415 solgte maskiner, som utgjør 44 prosent av alle solgte minigravere, ifølge MGF.

Det vil i årets første utgave av Anleggsmaskinen bli en utfyllende artikkel om maskinsalget, med blant annet kommentarer fra maskinleverandørene. Bladet har utgivelse 8. februar.