Ramirent Alnabru blir grønt kraftsenter

Alle «grønne maskiner» i sortimentet skal nå være tilgjengelig på Ramirents kundesenter på Alnabru, hvor lokalene er malt grønne og personalet blir trent opp i det grønne skiftet.

– Oslo kommune har bestemt at deres bygg- og anleggsvirksomhet skal være utslippsfri innen 2025.  Som markedsleder innen maskinutleie ønsker vi nå å ta føringen på grønn utleie i Stor-Oslo. Vi konsentrerer denne satsingen på Ramirent Alnabru som blir konsernets første grønne kraftsenter, sier Fredrik Brandal, konserndirektør i Ramirent Norge, i en pressemelding. 

98 prosent utslippsfritt

–Vi har malt lokalene grønne og utstyrt de ansatte med ny «grønn» bekledning. Dette kan jo virke som bare en form for gimmick, men det er gjort for å signalisere og visualisere at her mener vi alvor. I tillegg er alle våre maskiner nå utstyrt med vår egen miljømerking, sier Brandal, som opplyser at 75 prosent av selskapets utstyrspark nå er fossilfri og at 98 prosent av alle nye investeringer skjer innen utslippsfritt utstyr.

Annonse

– Men det grønne skiftet handler ikke bare om utslippsfrie og elektriske maskiner, men også om å gi et tilbud som støtter opp om en sirkulær økonomi der vi gir kundene en fordel og lønnsomhet ved å leie, istedenfor å eie selv, påpeker konserndirektøren.

Miljødrivstoff til kundene

Distriktsleder for Ramirent Stor-Oslo, Arne Tønsberg, forklarer at det er gjort en rekke konkrete tiltak for at avdelingen på Alnabru skal bli selskapets grønne kraftsenter i Oslo-regionen.

– Vi overfører en betydelig flåte av «grønne maskiner» til Alnabru. Samtidig fyller vi kun biodiesel på våre maskiner. Drivstoff-tilhengere er kjøpt inn med tank og pumpe for leveranse av HVO100 ut på byggeplassene. Det vil bli stasjonert en henger på hver av de fire lokasjonene våre i Stor-Oslo, så tilgangen blir smidig. Vi har også som kjent nylig inngått et omfattende lade-samarbeid med BKK/Eviny, opplyser Tønsberg.

– Vi vet at de største CO2-utslippene forkommer gjennom transport på visse tidspunkt av døgnet. Derfor legger vi nå opp til en enda mer miljøvennlig logistikk i Oslo med et kortreist og fleksibelt transportkonsept for kundene der vi benytter de minst belastede tidspunktene av døgnet. I tillegg utfører vi hurtigleveranser med elektriske varebiler på tider av døgnet hvor trafikken ikke er så hardt belastet, tilføyer konserndirektør Fredrik Brandal.

Alle Ramirents grønne maskiner er utstyrt med en egen miljømerking. Foto: Ramirent

Opplæring av ansatte

Leder for Region Øst i Ramirent, Geir Helland, understreker at miljøsatsingen i Ramirent gjelder for hele region øst.

– Vi «kickstarter» nå den videre miljøsatsingen med å skape et kraftsenter her på Alnabru. Vel så viktig som selve maskinparken er de ansatte og deres kompetanse. Derfor vil vi nå satse mye på å trene og kurse våre ansatte i det grønne skiftet slik at våre kunder får de aller beste veiledninger i en optimal bruk av det nye utstyret. Samtidig må vi også være flinke å lære av kundenes egne erfaringer og formidle dette videre til nye kunder og brukere, sier Helland.