Ledningsmåling i henhold til ny forskrift

Den nye ledningsregistreringsforskriften om innmåling, dokumentasjon og utlevering av geografisk informasjon som trådte i kraft 1.juli 2021, stiller nye krav til den som legger ledninger i grunnen.

Kravene omfatter hva som skal registreres og hvordan dette skal utføres. Forskriften stiller blant annet krav om at innmåling av ny infrastruktur i grunnen i all hovedsak skal gjøres på åpen grøft, og medfører endringer for både netteiere og entreprenører.Geomatikk AS er en ledende leverandør av teknologibaserte tjenester som håndterer sikkerhetsvurderinger og evalueringer av kritisk infrastruktur i forbindelse med gravearbeider for netteiere, entreprenører og rådgivende ingeniører.

Den nye forskriften har medført at Geomatikk AS har måttet tilpasse tjenestene sine for å imøtekomme de nye kravene. Geomatikk har fulgt arbeidet med den nye forskriften tett, og har allerede fått på plass metoder og løsninger for å kunne levere tjenester i henhold til de nye kravene.

Annonse

Site Service Nidaros AS er en av de som jobber på oppdrag fra ledningseier, og for å imøtekomme kravene i den nye forskriften kjøper de innmålingstjenester fra Geomatikk AS. Se video under:

De nye kravene vil kreve spesialkompetanse både mht. hva som skal registreres, hvordan dette skal skje, samt kunnskap om bruk av verktøy og løsninger for datafangst og bearbeiding. Geomatikk AS tilbyr nå en landsdekkende tjeneste som sikrer innmåling etter kravene i den nye ledningsregistreringsforskriften.

– I Geomatikk har vi inngående kjennskap til kravene i den nye forskriften og vet hva som skal måles inn og hvordan. Vi har utviklet tjenester og løsninger som understøtter hele dokumentasjonsprosessen fra datainnsamling i felt til ferdig oppdatert nettinformasjonssystem (NIS). Vi holder oss løpende orientert og vil alltid levere i henhold til gjeldende krav.
Salgs- og markedsdirektør Magne Kippervik

Les mer om ledningsmåling:

https://ledningsportalen.no/tjenester/ledningsmaling/