Flere vil vedlikeholde veiene på Vestlandet

Hele åtte firmaer ønsker å vedlikeholde riksveinettet i tolv kommuner i Nord-Rogaland, Ryfylke, Sunnhordland og Hardanger.

Det er i Rogalands-kommunene Karmøy, Haugesund, Tysvær, Bokn, Vindafjord, Suldal og deler av Hjelmeland, og Vestlands-kommunene Sveio, Stord, Fitjar, Etne og deler av Ullensvang, at Statens vegvesen så snart som mulig går i gang på E134, E39 og riksveg 13. 

Store variasjoner

– I tunneler skal vi renske med spett, sprøyte betong og bolte, i tillegg til at vi skal legge fiber. Vi skal rydde vegetasjon, etablere gangfelt, oppgradere trafikkøyer og totalt åtte busslommer (vi skal sette kantstein, og busskur kan bli skiftet ut). Vi skal skifte ut gamle gatelys og skilt, montere nye rekkverk, forbedre grøfter og montere nye vannkummer. Vi skal også utbedre gang- og sykkelveier og veikanter, sier Einar Stange, byggeleder i Statens vegvesen, i en pressemelding.

Annonse

Ifølge Statens vegvesen er det store variasjoner i oppdragsmengden, noe som understreker kompleksiteten i drift og vedlikehold av veinettet på riks- og europaveiene.

– For det å være veieier handler ikke bare om å bygge nytt. Det handler også om å ta vare på det vi har, understreker Stange.

Disse kjemper om oppdraget

Hele åtte firma kjemper om dette aktuelle oppdraget i et geografisk stort område; fra havet ytterst i vest til høyfjell innerst i Ryfylke og i grenseområdene mot Vestland.

De åtte selskapene og tilbudssum (ekskl. mva.) er:

  • Jostein Myge AS, 19 470 000 kroner
  • Landmark Maskin AS, 24 854 844 kroner
  • Vats Anlegg AS, 26 214 512 kroner
  • Mesta AS, 28 044 017 kroner
  • Stord Anlegg AS, 28 900 370 kroner
  • BG Suldal AS, 29 928 260 kroner
  • Vassbakk og Stol AS, 30 006 107 kroner
  • BMO Tunnelsikring AS, 30 557 375 kroner

 

Snarlig oppstart

– Nå skal vi kontrollregne på tilbudene. Vi tar sikte på å signere kontrakten så raskt som mulig, slik at entreprenøren kan starte arbeidene. Kontrakten på oppdraget går ut året, med opsjon på 1 +1 år, avslutter Einar Stange.