Enova støtter Saferocks pilotprosjekt for mer klimavennlig betong

Sementproduksjon står for ca. åtte prosent av verdens klimagassutslipp. Saferock sitt nye prosjekt kan redusere CO2-utslippene betydelig. Enova støtter prosjektet med 11,5 millioner kroner.

Saferock har utviklet en teknologi som erstatter sement med geopolymerer i produksjonen av betong.

– Betongindustrien vil spille en viktig rolle for at vi skal nå våre klimamål. Produksjon av betong er i dag en stor utslippskilde for klimagass både nasjonalt og internasjonalt. For å komme til en 1,5-graders verden, trenger vi klimagrep som hjelper industrien med å kutte sine utslipp raskt, samtidig som man tar vare på arbeidsplassene og styrker konkurranseevnen. Karbonfangst og lagring, hvor Norge er i front, er én vei å gå. Dersom Saferock lykkes med sitt prosjekt, vil vi ha enda et alternativ for produksjon av betong med lave klimagassutslipp. Og det attpå til ved å ta i bruk en ressurs som i dag er avfall, uttaler klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) i en pressemelding.

Annonse

Ny teknologi

Saferock er en spin-off fra Universitetet i Stavanger og målet med pilotanlegget er å kommersialisere egenutviklet teknologi for produksjon av geopolymerbetong.

– Enova støtter de som går foran og baner vei for mer bærekraftige produkter i byggebransjen. Dette pilotprosjektet kan demonstrere at løsningen kan skaleres fra laboratoriestadiet til industriell størrelse, samtidig som produktkvaliteten opprettholdes. Dette er ny teknologi som vi trenger for å nå klimamålene om reduserte utslipp, sier adm. direktør i Enova, Nils Kristian Nakstad.

Mount Everest i betong

Et nytt Mount Everest hvert år. I betong. Så stor er verdens årlige tilvekst av betongbyggverk. Den viktigste ingrediensen i betong er sement. Problemet er at sementproduksjon står for om lag åtte prosent av verdens klimagassutslipp.

Det er derfor et stort behov for mer bærekraftige alternativer. I vanlig sementproduksjon kommer størsteparten av CO2-utslippene fra brenning av kalkstein. Under høy temperatur drives CO2 ut av kalksteinen. Saferocks teknologi baserer seg heller på en blanding av knust stein og geopolymer, og unngår dermed både forbrenning og bruk av kalk.

– Vi er veldig fornøyd med støtte fra Enova for å etablere et pilotanlegg for produksjon av bærekraftig betong. Dette er en viktig milepæl i selskapets planer for å kommersialisere fremtidens bygningsmateriale uten CO2-utslipp fra produksjon. Markedet for bærekraftige og sirkulære bygningsmaterialer er i sterk vekst og Saferock ser store muligheter med vår teknologi innen bærekraftig betong, sier daglig leder Espen Lea i Saferock AS.

Gruveavfall blir betong

Avgangsmasser fra gruvedrift har vist seg spesielt godt egnet i Saferocks produksjonsprosess. Ilmenittprodusenten Titania skal levere gruveavfall som innsatsfaktor til pilotanlegget. Ved full drift vil anlegget ha en produksjonskapasitet på opptil 17 tonn geopolymerbetong per dag.

I pilotperioden skal produktkvaliteten testes ut i samarbeid med Universitetet i Stavanger. I tillegg planlegger Lysefjorden Investering å demonstrere bruk av geopolymerbetong fra Saferocks pilotanlegg i oppføring av et signalbygg ved Lysefjorden i samarbeid med Snøhetta.

– Dette er et interessant samarbeid, som kan bidra til kunnskapsspredning og markedsføring av geopolymerbetong som klimavennlig byggemateriale i bransjen nasjonalt og internasjonalt, sier Nakstad.

Samarbeidspartnere i prosjektet er Titania AS, Velde Industri AS, Resitec AS, Snøhetta AS og Lysefjorden Investering AS.