AS Birkeland Entreprenørforretning skal oppgradere E39-tunneler

Hvis du sitter i en ferjekø ved Lavik – ja, ved Lavik – så er sjansen stor for du at snart skal kjøre gjennom Skrikeberg- og Jernfjelltunnelene. Nå skal AS Birkeland Entreprenørforretning oppgradere begge to.

Tunnelene ligger i kommunene Gulen og Masfjorden i Vestland. Begge har tunnelprofil T8 og fri høyde på 4,5 meter. Kontrakten mellom entreprenøren og Statens vegvesen ble elektronisk signert 13. januar. Det opplyser Statens vegvesen i en pressemelding.

Jernfjelltunnelen 

Tunnelen er 2391 meter lang og har en årsdøgntrafikk på 2000. Den ble åpnet i 1989. Det er en gjennomsnittlig stigning i tunnelen på åtte prosent. Det skal bygges en ny havarinisje på nordsiden tunnelen ved Kringla.

Annonse

Der skal det også settes opp et nytt teknisk bygg. Inne i tunnelen skal også gjøres plass for nytt teknisk bygg. På sørsiden av Hopeelva bru skal det etableres en snulomme.

Skrikebergtunnelen

Tunnelen er 1508 meter lang og ble åpnet i 1990. Årsdøgntrafikken er rundt 1800. I begge tunnelene skal alt teknisk utstyr byttes. I tillegg skal også all vann- og fristsikring byttes, og tunnelene skal strosses.

Arbeidene starter i februar 2022 og skal vare fram til ut november 2023. Kontraktsummen er på rundt 210 millioner kroner.