Tok grep om plast

Spredning av plast og annet avfall er en stor utfordring i anleggsbransjen. Miljøarbeidet i forbindelse med byggingen av Nordøyvegen i Ålesund kommune har imidlertid gitt gode resultater.

Sprengstein fra tunnelbyggingen tilsvarende en mengde på 71 750 lastebillass er fylt på Lepsøyrevet under bygginga av Nordøyvegen. Det har skjedd nesten uten at plast er spredd i havet.

– Vi stilte krav i kontrakten som skulle hindre at det ble spredd plast, annet søppel og forurensede masser fra byggingen av Nordøyvegen. Det ble også stilt krav i utslippstillatelsen fra Statsforvalteren. I sum ble det rammene for miljøarbeidet i prosjektet, som vi nå ser resultatet av, sier prosjektleder Marianne Nærø i Møre og Romsdal fylkeskommune, i en pressemelding.

Annonse

Les mer her: https://mrfylke.no/veg-og-kollektiv/vegprosjekt/fv.-659-nordoeyvegen/nyheiter/tok-grep-om-plast