Langgraver og standard 40-tonner i samme maskin

De skulle gjerne hatt en ny langgraver, men har ikke jobb nok til en så spesialisert maskin. Løsningen ble et hurtigfeste på bommen som gjør maskinen til en kombinert langgraver og standard 40-tonner. Bytte graveutstyr tar fem minutter.

Tekst: Jørn Søderholm – anleggsmaskinen@mef.no

AUKRA: – En maskin med fastmontert langutstyr har vi kanskje bruk for kun 200 timer i året. Men de 200 timene er viktige. Med denne løsningen får vi dekket dem opp. Samtidig har vi maskinen som en vanlig 40-tonner i tillegg, for alle de andre timene.

Annonse

Det sier Frank Småge, prosjektleder, maskinansvarlig og en av eierne i Odd Småge AS.

Sist sommer fikk entreprenørselskapet på Aukra i Romsdal overlevert sin nyeste investering: En Hitachi ZX350LC-7, en 40-tonner litt utenom standard. Den er satt opp med både standard og et superlangt graveaggregat. Med et hurtigfeste på maskinens «amputerte» bom tar det føreren bare fem minutter å bytte mellom graveutstyret.

FORNØYD: Frank Småge i Odd Småge AS er fornøyd med bedriftens nye kombimaskin. (Foto: Nasta AS)

Inspirert av rivningsmaskiner

– Ønsket var å lage en fleksibel maskin der man kunne variere mellom langt og standard graveutstyr på en enkel måte, skriver Nasta AS i en presentasjon av maskinen.

– Vi hadde jo sett noen rivningsmaskiner som hadde tilnærmet samme løsning. Da kom vi med forslaget om å lage en slik, sier Frank Småge i presentasjonen.

Det lengste aggregatet – Super Long Front H20L (SLF), faktisk – har en 11,8 meter lang bom mens stikka er 8,3 meter lang. Beltegraveren er bygget om med «Boom Quick Connect» hurtigkobling på bom for bytte mellom SLF og standard graveutstyr. Det er en patentert løsning utviklet i samarbeid mellom Hitachi, Kiesel og Oil Quick. Ombyggingen er utført av Nasta Spesialproduksjon.

Oil Quick hk-feste for maskiner opptil 120 tonn er montert på bomstubben som står på maskinen, med tilsvarende grind på både standard- og langbommen. Aggregatet som ikke er i bruk parkeres i to bukker ved bytte av graveutstyr. Maskinen har en ekstra motvekt på ca. 2,1 tonn for å balansere opp langaggregatet.

HK-FESTE: Et Oilquick 120 HK-feste på bommen er nøkkelen i løsningen. (Foto: Odd Småge AS)

Skuffer på én og to kubikkmeter

Standard graveutstyret har et Klepp KM90 hk-feste og lasteskuffe på 2 000 liter, mens langaggregatet er påmontert et Klepp KM60 og en lett lasteskuffe på 1000 liter. Byttet mellom de to graveutstyrene tar bare noen få minutter, og utføres helautomatisk og hydraulisk fra styrt fra hytta.

– Med 60 feste og ekstrahydraulikk har vi veldig mange muligheter til redskaper å benytte som hammer, klype, hydrauliske skuffer, sier Småge.

Ved hjelp av Tool Control gjenkjenner bæremaskinen bommene, og justerer systemhydraulikken automatisk til ønsket trykk. Alle tilkoblinger som hydraulikk, elektrisitet, vann og luft kobles gjennom Boom Quick Connect-festet.

Kobler i én operasjon

– Med denne løsningen kobler vi bommene og slangene sammen i én operasjon. Det var ikke nok gjennomføringer gjennom festet til all ekstrahydraulikken frem til stikka. Derfor er det i tillegg en slangepakke utenfor som må kobles manuelt, men dette gjøres enkelt i et grep. Bytte fra mellom bommene tar fem minutter. Inkludert den manuelle slangepakken, sier Frank Småge.

Begge bommer og stikke er utstyrt med sensorer for GPS i ekstra sjøvannsbestandige kabler og sensorer fra Leica. I tillegg er langstikka utstyrt med ekkolodd for scanning av sjøbunn.

Maskinen har i midten av oktober fått 160 timer på telleren, og prosjektet i båthavnen er i ferd med å ferdigstilles. Så langt har den gått i sjøarbeid, utlegging av sjøfylling, plastring og steinmur i sjø. Timetallet vil nok få fart på seg utover vinteren.

VANLIG: Fem minutter tar det å bytte mellom standard (bildet) og langt graveutstyr. (Foto: Odd Småge AS)

Armen på Ormen

Nå skal maskinen i arbeid på gassilandføringsanlegget Ormen Lange, som var den utløsende jobben for å gjøre denne investeringen. Så har maskinen da også fått navnet «Armen Lange».

Det var spenning hos entreprenøren rundt hvordan standardmaskinen kom til å fungere etter ombyggingen og med ekstra motvekt, men det har gått fint.

– Til nå fungerer det veldig bra. Dessuten er det jo en veldig god maskin. Vi er veldig imponert over den nye serie 7. Spesielt med tanke på hurtighet og førerkomfort. Dessuten er den veldig fin og presis på hydraulikken. Det har overrasket positivt. Den kan brukes akkurat som en vanlig graver, sier Frank Småge.

Odd Småge AS har i dag cirka 40 ansatte. Maskinparken er stor, med mye Hitachi.

Spent på igangkjøring av en så spesialisert maskin? Ja, selvfølgelig.

– Vi var jo spente! Men resultatet har blitt veldig bra. Maskinen har overrasket meg positivt. Det å bytte mellom langt og kort utstyr er fantastisk enkelt! Det tar ikke lang tid å bytte. Det er jo rett og slett blitt to maskiner i én. Det er en perfekt kombinasjon for oss, smiler Frank Småge.

STØTTE: – Nastas lokale selger Ola Vik har vært god å ha, sier Frank Småge. (Foto: Nasta AS)

Utviklet på Teams

Dialogen og utviklingsprosessen startet i januar i år, med å tegne en optimal løsning for bombytte, rekkevidde, gravedybde og lavest mulig transporthøyde. Originalbommen ble også endret litt gravediagram på ved at den ble rettet ut et par grader. Dette gir mer løftehøyde og litt mindre gravedybde.

– Som regel er løftehøyden den største hemskoen på en standardmaskin. Du greier sjelden eller aldri å bunne stemplene på løftesylindrene, sier han.

Maskinen var planlagt levert i midten av mai i år, men grunnet litt covidforsinkelser så ble overleveringen utsatt til 1.juli. Nastas lokale selger Ola Vik har vært sentral i prosessen og møtene mellom Småge og spesialproduksjon.

– Som gammel mekaniker har han også vært god å ha med i prosessen i optimalisering av løsningene. På grunn av Covid ble det aldri fysiske møter med spesialproduksjon. Kun møter på Teams og epostutvekslinger av informasjon og skisser, samt noen bilder underveis i produksjonen. Så vi var ganske spente på sluttresultatet når vi reiste ned for å hente maskinen i sommer, sier han.

– Pris?

– Det er en sak mellom oss og Nasta. Men jeg kan si at det ble i overkant av 1,5 standard 350, humrer Frank Småge.