«Grønn» driftskontrakt i Valdres og Hallingdal

Her setter Presis Vegdrift AS i gang landets mest miljøvennlige driftskontrakt. Kutter klimautslipp med 85 prosent i Valdres og Hallingdal. Det meste av det skjer med HVO i stedet for diesel på tankene.

Tekst: Jørn Søderholm – anleggsmaskinen@mef.no

Driftsdirektør Bjørn Laksforsmo i Statens vegvesen og administrerende direktør Eivind Iden i Presis Vegdrift AS står skulder ved skulder. Her starter Presis opp driftskontrakten på riksveiene i Hallingdal og Valdres. Det er SVVs første driftskontrakt der det er lagt stor vekt på CO2-fotavtrykket. Entreprenøren strekker seg mot et mål om å redusere klimautslippene med 85 prosent.

Annonse

– Dette er en innovativ anskaffelse der entreprenøren leverer god bærekraft. Det som er positivt for CO2-avtrykket er også god økonomi for samfunnet, sier veidirektør Ingrid Dahl Hovland.

Hun mener Hallingdal og Valdres-kontrakten viser at entreprenørene responderer godt på klimakrav. Reduksjon i klimaavtrykket talte 20 prosent ved tildelingen. Dette viste seg å være nok til at entreprenørene gjorde en stor jobb for å finne løsninger med god logistikk, gjenbruk og miljøvennlig drivstoff.

– Jeg ser en bransje som er motivert for å drifte mer klimavennlig, sier veidirektør Ingrid Dahl Hovland i Statens vegvesen.

Presis Vegdrift vant kontrakt

Presis Vegdrift AS vant kontrakten om å drifte riksveiene i Hallingdal og Valdres i fem år med opsjon på ytterligere tre år. Veistrekningen er 517 km og kontraktsverdien er 340 millioner kr.

Entreprenøren skal strekke seg mot å redusere klimafotavtrykket med 85 prosent. Det vil de gjøre gjennom god logistikk, ved å erstatte dieseldrift med biodrivstoff og elektrisitet på kjøretøy og maskiner. I tillegg skal de bruke mye av det som til nå har vært avfall. Det gjelder for eksempel brøytestikker, skiltplater, stolper, rekkverk, asfalt og strøgrus. Lastebiler og maskiner som kjøres på HVO i stedet for fossil diesel gjør det desidert største utslaget.

Grønn drift til god pris

– Driften av riksveiene i Hallingdal og Valdres er et eksempel på hva vi kan oppnå i godt samarbeid med leverandørene, sier Bjørn Laksforsmo som er direktør for divisjon Drift og vedlikehold i Statens vegvesen.

Han understreker at et skifte mot mer miljøvennlig drift ikke nødvendigvis betyr dyrere kontrakter.

– Det ligger store muligheter for omstilling i kontrakter med lang varighet, slik at entreprenørene kan gjøre investeringer i mer moderne utstyr, legger han til.

Åtte nye riksveikontrakter landet rundt

1.september startet i alt åtte nye driftskontrakter på riksveier i regi av Statens vegvesen. Presis Vegdrift og Mesta har ansvar for tre hver, mens Veidekke og Vaktmesterkompaniet har hver sin kontrakt. Alle entreprenørene har lokale underentreprenører, totalt om lag 70 bedrifter. Totalt sysselsetter aktiviteten om lag 500 personer.

I tillegg til krav om lavutslippskjøretøy og CO2-regnskap, belønner Statens vegvesen entreprenører som utvikler ny teknologi og mer miljøvennlige løsninger. Eksempler på dette er bruk av værdata for å redusere vegsalt, gjenbruk av strøsand, oppsamling av støv fra tunneler, reduksjon i svevestøv og brøyteprofiler som skal redusere fokksnø.

SVVs nye driftskontrakter på riksveier

  • Oslo – Gardermoen, 452 km, Vaktmesterkompaniet, 705 mill.
  • Hallingdal og Valdres, 517 km, Presis Vegdrift, 340 mill.
  • Bergen, 347 km, Mesta, 492 mill.
  • Sunnfjord, 403 km, Mesta, 249 mill.
  • Haugesund, 516 km, Mesta, 387 mill.
  • Steinkjer, 311 km, Veidekke, 237 mill.
  • Midtre Hålogaland, 390 km, Presis Vegdrift, 418 mill.
  • Vest-Finnmark, 548 km, Presis Vegdrift , 440 mill.

Alle kontraktene er på 5+3 år.