Vatnan fra Nye Veier til Staten vegvesen

For tre måneder siden var Johan Arnt Vatnan utbyggingsdirektør i Nye Veier. Nå skal han jobbe for Statens vegvesen, Utbygging.

Johan Arnt Vatnan var en av to utbyggingsdirektører i Nye veier, og sentral i selskapet fra 2017 til 2021.

Han hadde ansvaret for utbyggingsportefølje 1. Den består av E6 Ulsberg – Åsen i Trøndelag, E6 Kvænangsfjellet i Troms og Finnmark og E18 Tvedestrand – Langangen i Agder og Telemark.

Annonse

For tre måneder siden sluttet han i Nye Veier. Siden har han gått inn i konsulentselskapet MetierOEC. Nå har Statens vegvesen inngått en avtale med MetierOEC om bistand fra Vatnan på en rekke veiprosjekter og ulike prosesser.

Det framgår av en pressemelding fra Statens vegvesen.

Lang fartstid

Vatnan har lang fartstid i bygg- og anleggsbransjen.

Han har vært i ulike lederstillinger i Skanska Norge, Helsebygg Midt-Norge, NCC Construction, CorrOcean, NSB Bane (nå Bane Nor) og Dr.Ing A Aas-Jakobsen.

Vatnan ledet blant annet milliardutbyggingen av St. Olavs Hospital.

Fornøyd Davik

Utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik er svært godt fornøyd med å ha fått med utbyggingsringreven Vatnan på laget til Statens vegvesen.

– Alt vi gjør i Statens vegvesen, Utbygging skal materialisere seg i rette valg, mer veg for pengene, gode prosesser og en forenklet hverdag i prosjektene. Her vil Johan Arnts tanker og erfaringer være veldig spennende og relevante for oss, sier Davik.

Vatnan skal i følge pressemeldingen bidra tett inn i arbeidet til Kontrakt og marked i Utbyggingsdivisjonen. Direktør for kontrakt og marked, John Atle Haugland, ser mange muligheter for samarbeidet med Vatnan.

– Vi får inn ressursperson med svært relevant erfaring for prosjektene Statens vegvesen skal i gang med, sier Haugland.

God utvikling i SVV

Vatnan skal inn som overordnet rådgiver på flere vegprosjekter i Vegvesenet. Han skal også arbeide med å forenkle arbeidsprosesser som leder fram til kontraktsmalene til Vegvesenet.

Nordlendingen mener Statens vegvesen, Utbygging har hatt en god formutvikling siden omorganiseringen i 2020.

– Vegvesenet har brukt tiden godt. Det gjelder blant annet overgangen til totalentrepriser, anskaffelser med forhandling og tidlig involvering av entreprenører. Det mener også flere av aktørene i anleggsbransjen, sier Vatnan.