Stangeland kjøper lastebil for 100 millioner – pr år

Her har Stangelandgruppen akkurat inngått en stor kontrakt på lastebil. Kjøper over 70 Scania og Volvo lastebiler pr år.

Stangelandgruppen inngår storkontrakter på tunge kjøretøy, og vil i årene framover fornye materiell for 100 millioner kroner årlig.

Det framgår av en pressemelding fra Stangelandgruppen.

Annonse

– Målsettingen er å være en ledende aktør innen våre satsingsområder, både når det gjelder miljø, drivstoff forbruk, driftskostnader, effektivitet og til enhver tid den mest moderne arbeidsplass for sjåførene. Det bekrefter vi gjennom disse kontraktene, som ytterligere styrker vår posisjon, sier konsernsjef Olav Stangeland i Stangelandgruppen.

Rammeavtale med Volvo og Scania

Konsernet inngår rammeavtaler med to av de største aktørene i storbilmarkedet, Scania og Volvo. Avtalene kan komme til å omfatte kjøp av vel 70 kjøretøy årlig, fordelt på flere selskap i gruppen:

  • Stangeland Maskin AS
  • Crane Norway Group AS
  • SR Group AS
  • Rogaland Gjenvinning AS
  • Kolnes Maskin AS
  • Flere underselskaper.

– Avtalen gir oss en forutsigbarhet som er viktig. Det sikrer oss en levering og det er enkelt og greit for oss å bestille, sier Bjørn Røstad hos SR Group AS.

Forskjellige lastebiler

Kjøretøyene det er snakk om, er eksempelvis dumperbiler 6×4 – 8×4 – 6×6, trekkvogner, krokbiler, kranbiler og containerbiler.

De ulike virksomhetene disponerer i dag en flåte på til sammen cirka 450 kjøretøy.

– Forutsigbarhet i forhold til kjøp og drift, service og reparasjon er viktig. Vi er opptatt av et godt samarbeid med leverandørene som gir oss prioritet på service og verksted, slik at bilene har minst mulig nedetid, sier maskin- og transportsjef Kjell Arild Egeland i Stangeland.

– For oss i Crane Norway som har nedslagsfelt over hele Norge, gir avtalen oss tilgjengelig landsdekkende service som igjen gir våre kunder forutsigbarhet og en trygg samarbeidspartner, sier Birger Lea.

Faser ut etter 6-8 år

Årlig kjøp av nye kjøretøy betyr at gruppen løpende faser ut brukt materiell. Det skjer typisk etter 6 – 8 års bruk.

– Det gjøres hele tiden en totalvurdering av bilparken slik at vi til enhver tid har det mest moderne utstyret som er tilgjengelig, forteller Egeland.

Samarbeidet med Scania og Volvo betyr at Stangeland er tett på utviklingen i storbilbransjen. Det handler ikke minst om miljø, bærekraft og forbruk av drivstoff

– Vi jobber hele tiden med disse utfordringene, og blir også målt på dem hos våre kunder. En del av samarbeidet med Scania og Volvo betyr også opplæring av våre sjåfører slik at de til enhver tid utnytter kjøretøyenes teknologi mest mulig optimalt, sier Kjell Arild Egeland.

Viktig kunde

For Arild Netland i Norsk Scania er avtalen med Stangelandgruppen meget viktig.

– Her snakker vi om en bransjeledende aktør. Stangelandgruppen er opptatt av å ha det beste, både når det gjelder miljø, teknologi og effektivitet. De er et forbilde i bransjen, sier Netland.

Han foretrekker ellers å kalle rammeavtalen for en samarbeidsavtale. Viktig er også avtalen for Trucknor Rogaland på vegne av Volvo.

– For oss betyr dette mye, både når det gjelder nybilsalg og etter marked. Å standardisere samarbeidet gir forutsigbarhet, og gjør partnerskapet vårt både enklere og bedre, sier Trucknors Ståle Jensen.