Sodextra S.A. gjenvinner 70 % av avfallet med resirkuleringsløsning fra CDE

Det franske avfallshåndteringsselskapet Sodextra SA, har sør for Paris investert i et skreddersydd anlegg for avfallsgjenvinning fra industrieksperten CDE, og markerer sin første satsing på våtbehandling av materialer. Anlegget muliggjør gjenvinning av opptil 70% av innkommende avfall fra bygg og anleggsbransjen.

Det nye anlegget behandler for tiden materiale med en kapasitet på 135t/t og produserer seks forskjellige sand- og tilslagsprodukter. Dette åpner nye markeder for den familie-eide virksomheten.

For tiden gjenvinner tredjegenerasjons familiebedriften én million tonn materiale fra diverse avfall per år, et volum de håper å øke ytterligere som et resultat av sin siste investering i CDE-teknologi for behandling av seige jord og grave masser. Sodextras største utfordring er å behandle svært varierende avfall som kommer inn i anlegget, for eksempel hardpakket og sterkt leirebundet materiale.

Annonse

CDE svarte på denne utfordringen med en unik løsning. Anlegget består av en kombinasjon av CDE´s modulære teknologier, inkludert AggMax TM som «skrubber» massen ren og skiller ut biologisk materiale, EvoWash sand klassifisering og avvanningssystem med integrerte patenterte teknologier; Infinity sikt og Counter Flow Classification Unit (CFCU), som effektivt skiller materialer med forskjellig egenvekt til å maksimere kvaliteten og verdien av innmatet materiale. Sandbehandlingen i Sodextra-anlegget er det første i Europa fordi det bruker teknologier som vanligvis brukes for behandling av industriell sand.

Installasjonen tillater ikke bare resirkulering av avfall fra bygg og anleggsbransjen, men den maksimerer også vanneffektiviteten. CDEs AquaCycle TM, høyeffektive vannbehandlings løsning er et godt alternativ til kostbart vann og mye pumping, brukes sammen med filterpressen for å oppnå en vanngjenvinningsgrad på omtrent 96 % for umiddelbar resirkulering. Dette gir konkurransefortrinn og maksimerer produksjonseffektiviteten, samtidig som den minimerer tap av verdifulle materialer og reduserer vann- og energikostnader.

Anlegget behandler materiale som en gang var bestemt for deponi og produserer en rekke produkter inkludert tre forskjellige produkter: fin sand 0-250 µm, 0-2 mm og 0-4 mm; og tre forskjellige tilslagsmaterialer: 4-10 mm, 10-20 mm og +20 mm, alle klare til bruk i byggeprosjekter i Paris-regionen.

«Vår CDE-installasjon produserer høykvalitets tilslag som vi nå kaller «øko-grus» eller «øko-sand». Dette er materialer av svært høy kvalitet som er tilsvarende naturlige materialer, forklarer Mr. Bottemanne, administrerende direktør i Sodextra S.A.

Anlegget har nå vært i drift i et helt år og har nådd alle Sodextras mål: å omdanne gravemasser og jord for å gi tilslagsmaterialer som er kvalifisert for konkrete spesifikasjoner, og å bygge en installasjon med minimalt fotavtrykk.

For mer informasjon om CDE og dets løsninger, besøk cdegroup.com.