Ramirent og BKK inngår ladeavtale

Utleieselskapet Ramirent og energiselskapet BKK har inngått en samarbeidsavtale som skal sikre bedre lademuligheter på byggeplasser. – Dette vil gjøre norske byggeplasser enda mer miljøvennlige, sier Per-Arne Eliassen i Ramirent i en pressemelding.

Les en egen sak om BKKs ladeløsning her.

Ramirent Norge er blant Norges største utleieselskaper, med 31 kundesentre over hele landet. Det langsiktige målet til selskapet er nullutslipp, og det første delmålet er at selskapet skal være fossilfritt innen 2023.

Annonse

Nylig inngikk Ramirent et «miljøsamarbeid» med energiselskapet BKK (som snart blir Eviny), som har som mål å bli størst i Norge på elektrifisering og er en ledende aktør innen lading av elektriske kjøretøy. De to selskapene har begge målsetting om å bidra i overgangen til utslippsfri teknologi i bygg- og anleggsbransjen. BKK har ambisjoner om å etablere seg som en «energipartner» i bygg- og anleggsbransjen, og Ramirent Norge er ett av de første utleieselskapene som BKK nå inngår er samarbeid med.

– Naturlig samarbeid

–  Vi ønsker å kunne tilby utleie av lade- og batteriløsninger til bygg- og anleggsplasser, enten det er til byggherrer, entreprenører eller underentreprenører. Og vi er derfor veldig fornøyd med å ha inngått et samarbeid med en så solid og seriøs aktør som BKK på dette området. Nå gleder vi oss til å kunne levere en enkel og effektiv løsning for lading til våre kunder, sier salgs- og markedsdirektør i Ramirent Norge, Amund Havig.

LADESAMARBEID: Leder for Mobil energi i BKK/Eviny, Camilla Moster, omkranset av Fleet and Sourcing Manager Per-Arne Eliassen (t.v.) i Ramirent og salgs- og markedsdirektør Amund Havig i Ramirent, etter å ha signert en avtale om ladesamarbeid. (Foto: BKK/Eviny).

Avtalen innebærer at Ramirent tilbyr maskiner, utstyr og som regel også tilgang til vanlig grovstrøm på byggeplassene, mens BKK skal dekke behovet for lading av maskiner og kjøretøy og forsyne effekt-topper ved bruk av batteripakker. Det skal etableres en nasjonal «utleiepool» der Ramirent tilbyr både utstyr og BKKs ladeløsninger som henholdsvis ladeboks, normalladekontainere, hurtigladekontainere og batterikontainere.

– For oss er det helt naturlig å inngå et samarbeid med et selskap som Ramirent som er så tungt inne som underleverandør og sitter tett på kundebehovet på norske byggeplasser. Ramirent har dessuten allerede investert en god del innen elektriske maskiner, og selskapet blir nå ett av de to første utleiesentrene her i Norge som vi har inngått et samarbeid med, sier Camilla Moster, leder for Mobil energi i BKK/Eviny.

Leier ut både utstyr og lading

– Fremtidens bygge- og anleggsplasser er utslippsfrie  og blir stadig mer elektrifiserte. Våre kunder vil derfor bli mer og mer avhengige av gode lademuligheter og tilgang til nok strøm og høy nok effekt. Derfor er denne avtalen med BKK utrolig viktig, sier Fleet and Sourcing Manager i Ramirent; Per-Arne Eliassen.

– Det er som med bilindustrien, der de fleste biler som nå selges er elektriske, at den store utfordringen ikke er bilene, men lademulighetene. På en anleggsplass er det i tillegg ekstra komplisert og mange aktører inne i bildet. Infrastrukturen er vanligvis heller ikke på plass, og det må etableres en god del midlertidige løsninger. Dessuten vil både energi- og effektbehovet variere mye . Derfor er det veldig bra at vi nå har fått til et samarbeid med en solid og seriøs aktør som BKK, et selskap som også er veldig gode på innovative og nye løsninger, sier Eliassen.

BKK-DUO: – For oss er det helt naturlig å inngå et samarbeid med et selskap som Ramirent som er så tungt inne som underleverandør, sier Camilla Moster som er leder for Mobil energi i BKK/Eviny. Her sammen med og driftsansvarlig Kjetil Solheim. (Foto: BKK/Eviny).

Enormt ladebehov

– BKK har jo tradisjonelt drevet med lademuligheter for elbiler og andre kjøretøy, men nå har etterspørselen etter lademuligheter tatt helt av også innen bygg og anlegg, forklarer leder for Mobil energi i BKK/Eviny; Camilla Moster.

– Tilstrekkelig med strøm og nødvendig infrastruktur er de to aller største hindringene for å få gjennomført omstillingen til utslippsfri teknologi. Derfor har vi nå etablert en egen avdeling som hovedsakelig fokuserer på med bygg og anlegg. Vår oppgave blir nå å sørge for tilgang til fleksible og skalerbare elektriske løsninger til byggeplassene, helst uten unødvendig utbygging av strømnettet for den relativt korte perioden byggeprosjektet pågår, påpeker Moster.