Råde Graveservice får skryt av LOs lærlingpatrulje

Råde Graveservice AS har fått besøk av LOs lærlingpatrulje. Etterpå var det bare skryt å få hos både lærlinger og LO.

– Lærlingene er framtidens fagarbeidere. Det er viktig å skape forståelse for at lærlinger er en del av det ordinære arbeidslivet og har behov for beskyttelse og det sosiale fellesskap medlemskapet gir. Vårt inntrykk er at Råde Graveservice AS tar godt vare på sine lærlinger og har et sterkt ønske om gi dem et godt fundament for trivsel og videre læring i sin bransje.

Det sier Ummu Aylin Çukurova, faglig Ungdomssekretær i Østfold.

Annonse

LO gjennomfører et opplegg med lærlingepatruljer rundt om i landet, på tvers av forbundene i LO.

LOs lærlingpatrulje

Lærlingepatruljen er LOs redskap for å øke sin egen kompetanse om lærlingenes hverdag, og for å gjøre LO og forbundene mer relevant for lærlinger.

Patruljen hjelper lærlingene med informasjon til en god læretid, samt passer på at opplæringsplaner, opplæringslov og gjeldende lønns- og arbeidsvilkår blir fulgt.

Çukurova ledet nylig LOs lærlingpatrulje på en runde i det som var Østfold fylke. Der var Råde Graveservice AS ett av selskapene som fikk besøk.

Med seg på besøket hos hadde hun Karin Kristiansen fra Arbeidsmannsforbundet og Mariell Christine Karlsen fra Fagforbundet.

Møtte lærlingene

Sammen møtte de andreårslærlingene Sebastian Ekeberg i maskinførerfaget og Anders Lundberg i i Vei- og anleggsfaget.

MØTE: Nylig fikk lærlingene hos Råde Graveservice AS møte LOs lærlingpatrulje, under ledelse av Ummu Aylin Çukurova ved enden av bordet. (Foto: Odd Borgestrand)

Med på møtet var også førsteårslærlingene Lars Henrik Eriksen og Tobias Lia Josefsen i maskinførerfaget, og Nicoline Hvidsten. Hun satser på en framtid innen anleggsgartnerfaget.

At det er ei jente blant lærlingene i Råde Graveservice AS ble ekstra godt mottatt av lærlingpatruljen. Kvinneandelen i anleggsbransjen er fortsatt svært lav. Derfor blir jentene lagt ekstra godt lagt merke til, sier Ummu Aylin Çukurova i en pressemelding fra Råde Graveservice AS.

Trives som lærlinger

Under møtet med lærlingpatruljen var de fem lærlingene noe beskjedne. Det fremholdes i pressemeldingen at samtlige ga et klart inntrykk av at de trives, blir fulgt godt opp i hverdagen og at de føler de gjør god nytte for seg.

Råde Graveservice. Her på en jobb med grunnarbeid for en stor vannledning for MOVAR vinteren 2021. (Foto: Jørn Søderholm)

Tobias Lia Josefsen jobber nå på det store vannforsyningsanlegget til MOVAR, og bekrefter at han trives veldig godt og blir satt til fine og meningsfulle oppgaver i hverdagen.

Anders Lundberg jobber i disse dager med forberedende arbeider ved Værste på Kråkerøy, det som skal bli en ny bydel i Fredrikstad.

– Jeg har det helt topp! Møtet med patruljen var positivt. Vi fikk svar på hva LO kan bidra med for oss som unge medarbeidere, og jeg følte at vi fikk gode svar, sier han i pressemeldingen.

Bevisst satsing

Ledelsen i bedriften er glad for å ha lærlinger som trives, og satte pris på besøket av LO.

– Vi ser svært positivt på initiativet fra LOs lærlingpatrulje. Vi satser bevisst på å utdanne unge fagmedarbeidere. I år har vi fem lærlinger inne i vårt program. I tillegg har fem ungdommer fått sitt fagbrev i 2021, sier daglig leder Lasse Hågensen i Råde Graveservice AS.

De fem er Casper Jensen, Mikkel G. Svendsen, Kristian Sandaker, David Vastveit og Ole Chr. Langvik.

Satsing på lærlinger gjennom aktiv bruk av lærlingeordningen er en viktig del av strategien for Råde Graveservice AS. Entreprenørselskapet i Råde velger som mange andre entreprenører å kombinere rekruttering og opplæring av lærlinger fremfor å gå ut i markedet.

– På den måten bygger vi samhold og sørger for at nye medarbeidere også blir de kulturbærerne som skal være selskapets varemerke. Vi setter pris på besøket av LO-patruljen som kan kvalitetssikre at vi gjør det vi sier at vi gjør. Her fikk lærlingene komme med sine ærlige meninger, uten at vi som arbeidsgivere var tilstede under den samtalen, sier Hågensen.

Kyndig veiledning

Anleggsleder Lars Erik Eriksen er ansvarlig for oppfølging av lærlingene, og forteller i pressemeldingen at de får en bred innføring i de fagområdene de selv har valgt.

– Maskinførerne blir godt kjent med både graver, dumper og hjullaster. De blir satt til relevante arbeidsoppgaver under kyndig veiledning, enten det eksempelvis handler om å ta ut høyder, legge rør eller håndtere kummer og sluk. Vei- og anleggs-lærling Anders deltar i hele anleggsprosessen i ulike typer innen vei, vann og avløp. Nicoline vil helt sikkert bli en dyktig anleggsgartner med sin innsikt og grønne fingre, sier Eriksen.

Han skryter av ungdommene som alltid er på plass til rett tid, og som gjerne møter opp noen minutter før klokka sju hver morgen.