Martine viser gutta miljøveien med mindre tomgangskjøring

Park & Anlegg har fokus på å minimere fotavtrykket i hvert prosjekt. Maskinfører Martine Skulstad tar ansvar og viser gutta hvor enkelt det er å redusere tomgangskjøringen.

– Jeg stopper gravemaskinen i alle korte pauser. Unødvendige utslipp kan reduseres bare ved at vi tenker på det hver dag når vi bruker anleggsmaskinene, smiler 27-åringen som har blitt erfaren bak gravemaskinspakene.

Opp mot 50% tomgang

Norske anleggsmaskiner går gjerne på tomgang mellom 30 og 50 prosent av driftstimene gjennom arbeidsdagen. Kjell Arne Leinum er fagleder for ytre miljø i Park & Anlegg. Han ser nå stadige forbedringer, etter at bedriften har satt i gang tiltak og følger opp miljøforbedringer på alle fronter.

Annonse

– Vi har nå kommet ned til 28,8 prosent tomgangskjøring på maskinene i gjennomsnitt, og er på god vei mot målet på 20. Anleggsbedrifter som oss kan skåne naturen og miljøet ved å stoppe maskinene når de ikke jobber aktivt. I tillegg gir redusert dieselforbruk lavere kostnader og sikrere arbeidsplasser, forteller Leinum.

Det har blitt konkurranse internt og målinger på alle maskinførere i Park & Anlegg. Leinum synes det er spesielt morsomt at en ung kvinnelig maskinfører som Martine Skulstad nå viser vei og påvirker flere av sine kolleger til å ta miljøpåvirkningene mer på alvor. Selv om de nye gravemaskinene blir stadig mer miljøvennlige, er det fortsatt veldig mye å hente ved bevisst bruk hos den enkelte ansatte.

Anleggslaget på Kalabekken i Sarpsborg. (Foto: Park & Anlegg).

140 timer i maskinen pr måned

I boliggatene bak Iseveien senter skal Martine og mer enn ti kolleger nå grave opp hele 2,6 kilometer boliggater for Sarpsborg kommune. Prosjektet pågår i 18 måneder og berører 138 naboer i boligområdet. Det kan fort bli 140 timer i gravemaskinen hver måned. Når man ser dette over en lang periode, blir det store miljøgevinster hvis tomgangskjøringen holdes nede.

Prosjektleder Bjørn Wiggo Norum er stolt av at hans maskinførere nå virkelig begynner å se de ulike fordelene med å stanse maskinene i stedet for å gå på tomgang. Etter mange år i bransjen og arbeid i utallige prosjekter, ser han en rivende miljøvennlig utvikling både på maskinene og innstillingen til de ansatte som bruker dem.

– Vi er veldig glade for å få oppdrag her i Sarpsborg, og legger frem et eget miljøregnskap for hvert eneste prosjekt. Dette krever stadig flere større oppdragsgivere når det er anbudsrunder, forteller Norum.

Maskinfører Oskar Karlsson bak spakene. (Foto: Park & Anlegg).

Graver i miljøbevisstheten

Oskar Karlsson (25) har jobbet som maskinfører siden han var 17, og har hatt dilla på gravemaskiner siden han var fem. Yrkesvalget var dermed helt naturlig, og i dag pendler han daglig til og fra bostedet Strömstad. Fra tidligere arbeidsgiver var ikke miljøholdningene like sterke som i Park & Anlegg, så nå får han kjørt seg og merker positivt press fra sine kolleger. Han må «lære seg» å stoppe maskinene oftere.

– Jeg må innrømme at jeg ligger litt ned på lista i tomgangsmålingene – og har mye å gå på. Jeg har vært redd for å belaste batteriene for mye ved oftere start og stopp. Nye maskiner er bedre enn den jeg disponerer i dag, selv om det ikke er noen unnskyldning. Jeg får en ny maskin nå og den har en automatisk stoppfunksjon, sier han med et smil.

Lover tøff konkurranse

Kollega Martine Skulstad gir Oskar samtidig noen enkle og vennlige råd for å redusere tomgangskjøringen. Og hun lover tøff konkurranse om å bli best på anleggsplassen.

– Det er jo bare å vri om nøkkelen. Du må tenke på det i hverdagen, og stoppe maskinen i alle de små og korte pausene også. Da får du raskt bedre tall, sier hun.

Både Oskar og Martine mener det føles godt å bidra ved å gjøre såpass enkle tiltak som gir god miljøgevinst og redusert dieselforbruk.

Prosjektledere og administrasjonen i Park & Anlegg følger opp sine ansatte og målsetninger rundt miljøarbeidet. Resultatene viser seg når alle graver dypt i miljøbevisstheten.

– Det er jo bare å vri om nøkkelen. Du må tenke på det i hverdagen, og stoppe maskinen i alle de små og korte pausene også. Da får du raskt bedre tall, sier maskinfører Martine Skulstad. (Foto: Park & Anlegg).