Ny E16 gjennom Kvamskleiva åpner tre måneder tidligere

Statens vegvesen og Hæhre entreprenører fremskynder åpningen av ny E16 gjennom Kvamskleiva med tre måneder til månedsskiftet oktober/november neste år.

Det betyr at vinteren 21/22 blir den siste vinteren med trafikk på den smale og rasutsatte veistrekningen.

Gjennom flere år har Vegvesenet bygd ny E16 med tre tunneler over Filefjell mellom Lærdal og Valdres.  Veien er en av Europas mest moderne høyfjellsveier. Vel nede fra fjellet har trafikken gått gjennom blant annet Kvamskleivatunnelen som ble åpnet i 1950.

Annonse

– Veien over Filefjell er «nødutgangen» for øst-vest-trafikken. Problemet har vært at nødutgangen ofte har vært sperret i Kvamskleiva. Veien er rasfarlig og blir ofte for smal og svingete for tungbiltrafikken, sier byggeleder Edvin Rye i Statens vegvesen, E16 Kvamskleiva, i en pressemelding fra Statens vegvesen.

Arbeidet med den 5,4 kilometer lange nye veien startet 9. november 2020. Tunnelen er 1,8 kilometer. Det er flere årsaker til at Vegvesenet og Hæhre kan åpne veien tidligere enn planlagt.

Jobbet døgnet rundt

Godt fjell i Kvamskleiva har gitt effektivt drift uten andre forsinkelser enn det den kalde vinteren skapte av problemer i januar og februar 2021. Det førte til nesten full stans i tunnelarbeidet.

For å ta igjen det tapte, økte entreprenøren antall arbeidslag fra tre til fire, og jobbet døgnet rundt i tunnelen på hverdager, og 12 timer i helgene fram til juli 2021. På det meste jobbet det 90 ansatte på anlegget.

Effektiv massehåndtering

Effektiv frakt av tunnelmassen til Hugavika fra vestsiden av tunnelen sparte også inn om lag to uker. I stedet for å frakte mye av tunnelmassen på dagens E16, ble 2/3 tredjedeler av sprengmassen mellomlagret vest for tunnelen. Etter gjennomslaget i tunnelen i juni ble den gedigne steinhaugen fraktet på store anleggsmaskiner gjennom tunnelen. I alt ble det kjørt ut 350.000 kubikkmeter masse. Det tilsvarer 7.700 lass med store tipptrucker

– Vi har sammen med Statens vegvesen lyktes godt med planleggingen av tunnelen for å få til en tidligere åpning av veien. Som regel ønsker vi å starte tunnelarbeid i sommerhalvåret. I Kvamskleiva begynte vi i desember, sier prosjektleder Jan Lima i Hæhre entreprenør.

Nye veier i Valdres

I tillegg til ny vei gjennom Kvamskleiva har Statens vegvesen siden 2020 utbedret flere strekninger på E16 i Valdres mellom Fagernes og Øylo, sørvest for Kvamskleiva. Planen er å utbedre den 25 kilometer lange strekningen fra Hande til Øylo innen 2023. Arbeidet er også i gang på strekningen Turtnes-Øye, i retning Filefjell.  I 2019 åpnet nyveien fra Bagn til Bjørgo.