Første fossilfrie utleiesenter

Dette er Ramirent Bergen. Etter sigende landets første fossilfrie utleiesenter. Det er ikke særlig komplisert – se hvordan de greide å bli helt fossilfrie.

Ramirent har som mål om å bli fossilfrie innen 2023. Ved avdelingen i Bergen har de allerede nådd målet, og blitt landets første fossilfrie utleiesenter. Resten av Ramirent i vest vil være fossilfrie i løpet av året.

Det sier Ramirent i en pressemelding.

Annonse

Hvordan de greide å bli fossilfrie? Ved å bare leie ut utstyr som går på HVO-diesel eller strøm. Vekk ved bensindrevet og dieselmaskiner som ikke kan gå på HVO.

– Vårt langsiktige mål er at Ramirent skal være en nullutslippsbedrift, og det første delmålet er at vi skal være fossilfrie i løpet av 2023. Vi har startet med Region Vest der alle kundesentrene skal være fossilfrie allerede innen 2021. Aller først ut er Bergen, som ble helt fossilfrie allerede tidlig i år.

Det sier CC-rental-direktør* Lars Magne Zahl i Ramirent Norge.

Krav fra Bergen kommune

Det er flere grunner til at Ramirents kundesenter i Blomsterdalen i Bergen er et lite hestehode foran alle andre maskinutleie-avdelinger i Norge.

En av årsakene er Bergen kommune som med sin offensive miljøpolitikk «kick-startet» det hele.

– Ja, i fjor fikk vi maskiner i retur fra Bergen kommune fordi de ikke gikk på fossilfritt drivstoff. Bergen kommune ligger langt fremme i forhold til satsing på miljøvennlig drift, og returen av maskinene ble en ekstra vekker for oss.  I stedet for å sortere ut hvilke prosjekter vi kunne levere til med dagens maskin-tilbud så kartla vi hvilke maskiner som faktisk kunne benytte fossilfri brensel. Det viste seg jo at de aller fleste maskinene enten allerede var godkjent for å gå på biodiesel eller var elektrisk drevet, forklarer kundesenterleder Cato Martinussen i Ramirent Bergen.

Over til HVO og el

SUBSIDIERER: Ramirent i Bergen subsiderer biodieselen, slik at kunden ikke skal få noen høyere leie på de fossilfrie maskinene. Maskiner som kan gå fossilfritt har fått sin egen miljømerking. Kundesenterleder Cato Martinussen ved Ramirent i Bergen.

– Dermed kvittet vi oss med de to diesel-tankene og gikk over til å kun tilby og levere maskiner som enten er elektriske eller som går på biodiesel, sier han.

HVO biodiesel er dyrere enn vanlig diesel. Ramirent subsidierer dette på vegne av kundene slik at de får produktene til samme pris med garantert levering av biodiesel.

– Vi taper jo litt på dette i starten, men det er det verdt på lang sikt. For på miljøsiden skal vi ligge helt i front, sier kundesenter-lederen i Bergen.

Han legger til at de også har laget et eget klistremerke med merking av de fossilfrie maskinene.

– Tilbakemeldingene fra kundene er utelukkende positive, og de setter selvsagt stor pris på at de får leie fossilfrie maskiner uten at det koster noe ekstra, sier Martinussen.

Fossilfritt i hele vest

Og regionleder Solveig Hellstrøm for Ramirent Vest er ikke i tvil om at de vil nå målet om å bli fossilfrie innen 2021.

– Her i vest er vi, som i Ramirent-systemet for øvrig, veldig opptatt av bærekraft og samfunnsansvar. For det er ikke bare kunder som Bergen kommune som stiller stadig høyere krav til miljøvennlige maskiner. De andre kommunene og kundene kommer etter i full fart, sier Hellstrøm.

Utleieselskapet fant tidlig ut at det med å bli fossilfrie ikke var noe å vente med lenger.

– Vi har da heller ingen problemer med å nå målet om å bli fossilfrie innen utgangen av året. Vi har allerede byttet ut til biodiesel-tanker på kundesentrene og holder nå på med den siste miljømerkingen av maskinene, opplyser Hellstrøm.

Elektrisk

CC-rental-direktør Lars Magne Zahl i Ramirent Norge understreker at Ramirent har som målsetning å ligge langt framme innen miljø og bidra til en positiv og bærekraftig utvikling innen bransjen.

– Vi ønsker å være proaktive til det beste for våre kunder og for miljøet. Blant annet går vi nå inn og satser tungt på investeringer innen elektriske maskiner og utstyr. Dette vil jo være helt avgjørende for at både vi og utleiebransjen skal nå målet om nullutslipp, påpeker Zahl.

*CC = Customer Center. Altså kundesenter, der selve utleievirksomheten foregår. Lars Zahl er altså sjefen for alle regioner med tilhørende kundesentre i Ramirent Norge.