Nye veier har brutt E6-kontrakt med spanske FCC

Det spanske entreprenørselskapet FCC Construcción S.A skulle bygge E6 Ulsberg – Vindåsliene i Trøndelag. Nå har nye veier avsluttet kontrakten.

I november 2019 signerte Nye Veier kontrakt med FCC Construcción S.A (FCC) for optimalisering, prosjektering og utbyggingen av ny E6 fra Ulsberg i Rennebu kommune til Vindåsliene i Midtre Gauldal kommune.

Det spanske entreprenørkonsernet FCX har hatt Johs J. Syltern AS og Rambøll Norge AS med på laget.

Annonse

E6 Ulsberg-Vindåsliene.

Nye Veier og FCC har den siste tiden forhandlet om en målprisavtale for utbygging av prosjektet. Det har i denne fasen blitt tydelig at FCC ikke kan gjennomføre prosjektet til avtalt pris, og Nye Veier avslutter derfor samarbeidet.

Avsluttet samarbeid med FCC

Dette ble besluttet i styremøte i dag, melder Nye Veier i en pressemelding.

– At vi må avslutte samarbeidet med FCC nå, viser at vi evner å stanse et prosjekt før det blir en kostnadsoverskridelse. Det viser at Nye Veiers modell fungerer. I vår modell avdekker vi eventuelle kostnadsoverskridelser tidlig, og vi har dermed mulighet til å justere. Det er bedre at vi finner ut av dette nå enn senere, sier Bjørn Børseth, direktør for kontrakt og marked i Nye Veier.

Nye Veier kan ikke si nøyaktig hva dette betyr for ferdigstillelse av strekningen, men vil jobbe for at konsekvensen blir så liten som mulig.

Siden oppstarten av samarbeidet har Nye Veier og FCC jobbet med å optimalisere veilinjen.

Halvferdig prosjektert

Halve prosjektet er ferdig prosjektert, det er kjørt tunge prosesser for å finne bedre løsninger i både sør- og nordenden, og det er blitt utført forberedende arbeid og gjort flere grunnundersøkelser.

– Det har vært en verdifull optimaliseringsfase, og vi har kommet frem til en veilinje som vil gi trafikantene stor verdi. Grunnundersøkelsene har gitt oss mye nyttig kunnskap om området. Denne kunnskapen tar vi med oss videre når vi skal legge strategien for videreføring av prosjektet E6 Ulsberg-Vindåsliene, sier Børseth.

Nye Veier vil nå sikre byggeplassen, gjøre ferdig skytebanen i Gammelstødalen og videreføre driftsansvaret på lokalveiene. Konkurransen om bygging av E6 fra Ulsberg til Vindåsliene vil bli utlyst på ny.