Mangel på databrikker forsinker leveranser av nytt utstyr

Verden mangler databrikker og halvledere i enormt omfang. Det gjør at du må vente lengre på å få levert nytt utstyr. Noe av det kan også bli dyrere.

Handelskrig og pandemi har gitt en databrikkemangel som nå truer produksjonen av alt fra elbiler til Playstation og hjemmekontorutstyr. Databrikker – også kalt halvledere eller semiconductors – er viktige deler i alt av elektronikk.

Datamaskinen og mobiltelefonen din er avhengig av dem. Databrikkene er også helt sentrale i elektronikken i bilen du kjører, og i maskinene eller lastebilene du tjener penger på.

Annonse

Stor etterspørsel

Flere sammenfallende faktorer det siste halvannet året har gitt en umettelig etterspørsel på verdensbasis som de store produsentene i Asia ikke klarer å holde tritt med. En viktig produsent falt ut på grunn av brann, samtidig som etterspørselen har økt kraftig.

Verden opplever nå en global mangel på databrikker som bremser og hindrer produksjon og levering av et stort spekter produkter.

Dessuten er hele det verdensomspennende transport- og logistikksystemet under press.

Bil og maskin

Personbilbransjen har lenge advart om at levering av nye biler vil ta tid. Lastebilbransjen like så. Produsenter av anleggs- og skogsmaskiner har ikke snakket høyt om det, men de sliter også med leveransene, også her i Norge.

Caterpillar meldte i april at den globale mangelen på databrikker vil påvirke leveranser av ferdige maskiner senere i år. Cat-importør Pon Equipment bedyrer i august at de ikke ennå har fått forsinkelser i leveranser.

KØ: Elektriske Z-line beltegravere i kø hos Pon Equipment. På én uke ble ti maskiner overlevert sine nye eiere sist vinter. (Foto: Pon Equipment)

– Vi har ikke fått noen konkrete beskjeder fra Caterpillar, men ut fra det som står her så kan det jo dukke opp utfordringer innen få måneder. Caterpillar har gjort enkelte tiltak for å unngå forsinkelser. Ett eksempel er at de har fjernet Bluetooth start på minimaskinene, og gått tilbake til vanlig nøkkel. Vi sliter derimot med underleverandører som har problemer og som da medfører at vi får utfordringer med våre leveranser, sier markedssjef Heidi Østerlie i Pon Equipment.

Avdelingen som konverterer dieselmaskiner til elektriske Z-line er også berørt av forstyrrelser i forsyningskjeden.

– Alle ledd lider. Men utfordringen har ikke har meldt seg ennå, ettersom vi har sikret oss leveranser og deler noe tid framover, sier Østerlie.

Forsinkelser utover høst og vinter

Nasta venter forsinkelser i levering av nye maskiner fra Hitachi og Bell.

– Som alle andre leverandører av anleggsmaskiner benytter våre sine produsenter halvledere i anleggsmaskinene. Knappheten på halvledere vil i en viss grad kunne påvirke tilgangen på maskiner. Produsentene selv informerer om at situasjonen er håndterbar, men at noe forsinkelser vil måtte påregnes de kommende månedene.

Tom Johansen, administrerende direktør i Nasta AS.

Tom Johansen, administrerende direktør i Nasta AS. (Foto: Leverandøren)

SELVGJORT: Hitachi lager en del egne databrikker, og er ikke like hardt rammet. Likevel venter Nasta mulige forsinkelser i levering av nye maskiner. (Foto: Nasta AS)

Det sier administrerende direktør Tom Johansen i Nasta AS. Teknologikonsernet Hitachi har selv en viss produksjonskapasitet av halvledere. Det vil avhjelpe situasjonen for dem.

– Vi forventer noe lengre leveringstider enn normalt på visse maskinmodeller det nærmeste halvåret. Vil vil være tilbake i «normal gjenge» i første del av neste år. Senest til sommeren, sier Johansen.

Volvo Maskin går lenger i å innrømme at problemene ikke ventes i tiden framover, men at de allerede er her.

Lengre leveringstider

GODT SAMARBEID: Volvos Maskins markedssjef David Kristianslund og Risas konsernsjef Bjørn Risa. (Foto: Runar F. Daler).

GODT SAMARBEID: Volvos Maskins markedssjef David Kristianslund og Risas konsernsjef Bjørn Risa på en overlevering av maskiner i 2018. (Foto: Runar F. Daler).

– Volvo er som de fleste andre er berørt av situasjonen med halvledere, men også tilgangen på andre komponenter fra underleverandører. I tillegg har vi de kjente problemene med transport og logistikk worldwide. Dette gir seg utslag i lengre leveringstider generelt. I noen tilfeller fører det også til uforutsette forsinkelser, sier salgs- og markedsdirektør David Kristianslund i Volvo Maskin.

– Hvilken utvikling venter du framover?

– Det er vanskelig å si. Min personlige gjetning er at vi vil ha ettervirkninger av denne situasjonen langt inn i neste år, sier han.

Maskinstyring

Databrikkene trengs til de elektroniske systemene i alle moderne maskiner. De samme brikkene trengs i elektronikken vi er så avhengige av inni maskinene: Maskinstyring. Også der innrømmes det leveringsproblemer.

– Vi har utfordringer med leveranser på enkelte komponenter. Dette ser ut til å vedvare utover høsten og vinteren. Per i dag er det enkelte systemer som er utfordrende å få levert men dette kan på kort sikt eskalere til alle typer systemet til alle typer maskiner, sier daglig leder Karsten Haukås i Sitech Norway.

GLAD: Marcos Gonzales, Vibeke Skanke og Karsten Haukås i Sitech Norway introduserer AR-løsningen SiteVision fra Trimble. (Foto: Jørn Søderholm)

En allerede stresset distribusjon av varer blir ytterligere presset av at enkelte forhandlere rundt om i verden hamstrer systemer.

– Hamstring skaper mer stress i hele kjeden. Med over 110 forhandlere over hele verden er det sikkert ikke til å unngå. Foreløpig har vi ca to uker lenger leveringstid i snitt på alle system. Det ser at det kan strekke seg nærmere fire uker utover høsten, om situasjonen ikke endrer seg vesentlig. Mangelen på brikker medfører også høyere priser i hele verdikjeden. Også dette fra vår leverandør, sier Haukås.

Kollega Hella Maskin ser omtrent det samme fra sine kontorpulter, men er noe mindre pessimistiske.

– Vi har hatt noe lengre leveringstider på enkelte produkter dette året. Men på våre hovedprodukter som maskinstyring og håndholdt GPS har leveransene så langt vært normale, sier Jon Hella i Hella Maskin AS.

Jon Hella i Hella Maskin AS

Jon Hella i Hella Maskin AS. (Foto: Jørn Søderholm)

Der i gården har de bygget noe større lager enn normalt for å motstå kortere svingninger.

– Våre leverandør melder om utfordringer. Men de har god planlegging på lang sikt. Leveranseproblemer skal ikke bli vesentlige i overskuelig fremtid. Det ser alt i alt ut som vi skal kunne være leveringsdyktige også fremover, så langt jeg kan se. Men for all del: Det er usikkerhet på grunn av denne situasjonen, medgir Jon Hella.