Innfører pant og retur på brukte kjettinger

Lilleseth Kjetting AS sender ut 12 tonn kjettinger pr dag. Fra nå vil tar de brukte kjettinger i retur. Uansett merke. Gir pant i form av rabatt på nye kjettinger.

– I to år har vi gitt ansatte opplæring i bærekraft og jobbet med teknologier i fremtidens returpunkter. Denne sesongen rulles trinn én ut i samarbeid med våre forhandlere!

Det sier Stine Lilleseth i Lilleseth Kjetting AS.

Annonse

Kjettingprodusenten innfører nå en returordning på brukte kjettinger.

Gjenvinner utslitte kjettinger

Når kjettingen er utslitt blir de ofte bare stuet bort og glemt. Men fortsatt er mer enn 3/4 av materialet er igjen i kjettingen.

Det vil Lilleseth Kjetting endre på med den nye retur- og panteordningen. I tillegg jobber de i samarbeid med Klosser Innovasjon, Innovasjon Norge, utdanningsinstitusjonen NBMU og Telenor med forskning og utvikling av en returcontainer som skal gjøre retur enkelt og tilgjengelig.

Kjører ut 12 tonn pr dag

Bare Lilleseth Kjetting alene leverer ut 12 tonn med kjettinger daglig i høysesong. I løpet av bedriftens 74 år har de levert i alt 75 000 tonn med kjetting.

Hadde du lagt alle kjettingene etter hverandre ville det tilsvart en lengde på rundt 3000 km og Norge på langs, for å sette det litt i perspektiv. Så kommer selvsagt mengden andre kjetting produsenter leverer.

Det blir mange tonn med kjettinger. Når et sett er utslitt, blir det skrap for brukeren. Lilleseth Kjetting ser muligheter, som gjenvinning, fordi kjettinger består av relativt rent stål.

Gir rabatt på nye

– I en verden med råvaremangel og høye stålpriser ønsker vi å få samle inn utslitte kjettinger, blant annet ved å plassere konteinere hos forhandlerne, sier Stine Lilleseth.

Tanken er at du skal kunne levere inn et sett med kjettinger – uavhengig av merke – og få rabatt på et nytt sett med kjettinger fra Lilleseth.

– Mange i vår bransje henger noe etter i bærekraftsarbeid. Vi har derfor foran denne sesongen lansert en ordning for retur av kjettinger. Den vil skape en helt ny standard innenfor landbruket for å sikre gjenvinning av råvare det er knapphet på, sier Stine Lilleseth.

Fra manuell til automatisk

Flere forhandlere har allerede meldt interesse. I første omgang skal returpunktet være i form av en konteiner stasjonert hos forhandlerne rundt om. I starten vil det gis ekstra rabatt på nye kjettinger som du får ved retur av kjetting skje manuelt, men på sikt ser Stine for seg en mer automatisert returprosess.

– Det kan være så enkelt som å få en rabattkupong eller en kode tilsendt på telefonen. Per i dag vet vi ikke helt hvor langt vi skal strekke automatikken, men teknologien finnes allerede. Vi er i tett samarbeid med Innovasjon Norge, Klosser Innovasjon og Telenor med utvikling av fremtidens returcontainer. Ved hjelp av riktig bruk av sammensatt teknologi skal vi lage fremtidens returløsning som kan sette en standard for også andre materialer, sier Lilleseth.

Selskapet har en løpende dialog med både utdanningsinstitutter, Telenor og har fått støtte av Innovasjon Norge. Prosjektet er tatt opp i Klosser innovasjons inkubator, som bistår i produktutviklingen og med nettverk mot teknologileverandører.

Ny standard i avfallshåndtering

Stine Lilleseth håper at returordningen kan videreutvikles til å bli en ny standard innen avfallshåndtering.

– Etter hvert som ordningen blir videreutviklet vil det også være mulig å utstyre konteinerne med sensorer som sier ifra når de må tømmes. Det gjenstår noen smådetaljer før ordningen er oppe og går for fullt. Etter planen skal du kunne levere fra deg gamle kjettinger allerede før årets brøytesesong starter, sier hun.

Kjetting i 74 år

Lilleseth Kjetting er en 74 år gammel familiedrevet bedrift på Skarnes med 12 ansatte, og en omsetning på ca 63 MNOK i 2021.

Lilleseth Kjetting sier i pressemeldingen at de har bærekraft som en integrert del av sin langsiktige strategi. Økonomisjef Ingvild Fuglerud og markedssjef Stine Lilleseth har vært på bærekraftkurs i regi av Høyskolesenteret på Kongsvinger. Målet har vært å utvikle bærekraftige løsninger gjennom hele verdikjeden, hvor en returmodell på utslitte kjettinger har vært første trinn.

For sin første sesong søker de blant sine eksisterende kjetting forhandlere som vil bli de første returpunktene. Parallelt med dette arbeidet jobbes det med dette arbeidet jobbes det med utvikling av en returcontainer i samarbeid med innovasjon Norge, Klosser Innovasjon og Telenor.