Elevene terper sikkerhet en hel uke

Nome videregående skole, avdeling Lunde, satte i år av en hel uke til sikkerhetsopplæring for elevene. – Kan det forhindre én eneste ulykke, er det verdt det, sier avdelingsleder Knut Martin Tovslid.

Anleggsmaskinen var til stede på sikkerhetsuka, et pilotprosjekt for linjene Vg2 anleggsteknikk, Vg2 anleggsgartner, Vg2 skogbruk og Vg3 anleggsmaskinmekaniker ved skolen. Tanken er å få prentet sikkerhet ordentlig inn i tankegangen til de rundt 70 elevene så tidlig som mulig, slik at det blir sittende.

IA-programmet

Det er Stein Egil Ødegård fra Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene (OKAB) og avdelingsleder ved Nome videregående skole, avdeling Lunde, Knut Martin Tovslid, som hadde ideen til den nye, omfattende sikkerhetsuka ved skolen.

Annonse

– Jeg har vanligvis kjørt et arbeidsvarslingskurs på skolen hvert år, men i fjor begynte Knut Martin og jeg å fundere på om vi kanskje burde gjøre litt mer ut av det. Så har det egentlig bare «balla» på seg, sier en smilende Stein Egil Ødegård til Anleggsmaskinen. Han er daglig leder for OKAB Buskerud, Vestfold og Telemark.

HMS-FOKUS: I begynnelsen av september fikk om lag 70 skolelever ved Lunde videregående skole, avdeling Nome, grundig innføring i sikkerhet, i løpet av en hel uke. «Sikkerhetsuka» er et pilotprosjekt for linjene Vg2 anleggsteknikk, Vg2 anleggsgartner, Vg2 skogbruk og Vg3 anleggsmaskinmekaniker. (Foto: Runar F. Daler).

HMS-FOKUS: I begynnelsen av september fikk om lag 70 skolelever ved Nome videregående skole, avdeling Lunde, grundig innføring i sikkerhet, i løpet av en hel uke. «Sikkerhetsuka» er et pilotprosjekt for linjene Vg2 anleggsteknikk, Vg2 anleggsgartner, Vg2 skogbruk og Vg3 anleggsmaskinmekaniker. (Foto: Runar F. Daler).

– Jeg sitter i en referansegruppe på vegne av Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) i det såkalte Inkluderende Arbeidsliv-programmet (IA-programmet), hvor bygg og anlegg er en av syv bransjer som prioriteres. Programmets nasjonale mål er å «redusere sykefraværet i og frafall fra næringen, gjennom å styrke HMS-arbeidet i bedriftene». Vi har da valgt å starte med ungdommen, for vi tror det er både viktig og lurt å skape gode holdninger så tidlig som mulig, sier han.

– Vi får laget en film fra hele uka, både som en dokumentasjon overfor IA-prosjektet, og ikke minst for å kunne dele det med andre skoler, som kanskje kan la seg inspirere til å gjøre noe tilsvarende.

Flere skoler lar seg inspirere

Den dagen Anleggsmaskinen var på besøk, var representanter fra anleggsteknikklinja ved både Kongsberg og Re videregående skole til stede, nettopp med tanke på å hente inspirasjon tilbake til sine egne skoler.

– Dette er så i tiden og så godt gjennomført, og ser ut til å være midt i blinken for elevene, sier Erik Myrvang, faglærer på anleggsteknikklinja på Re videregående skole.

– Å gjennomføre dette helt i begynnelsen av skoleåret, virker veldig fornuftig. Det er nok et litt intensivt program for elevene, men på denne måten legger man grunnlaget for hele resten av skoleåret. Dette er helt klart noe vi ser for oss å kunne gjøre hos oss på Re videregående også, sier han.

PRIMUS MOTOR-TRIO: Stein Egil Ødegård fra OKAB har sammen med Signe Greivstad og Knut Martin Tovslid fra Lunde vgs., avdeling Nome, stått for brorparten av planleggingen av sikerhetsuka. (Foto: Runar F. Daler).

PRIMUS MOTOR-TRIO: Stein Egil Ødegård fra OKAB har sammen med Signe Greivstad og Knut Martin Tovslid fra Nome vgs., avdeling Lunde, stått for brorparten av planleggingen av sikerhetsuka. (Foto: Runar F. Daler).

Risiko ved grøftegraving

Som en del av programmet denne dagen, ble elevene delt i grupper og sendt ut på ulike poster, som alle dreide seg om sikkerhet. Det var blant annet førstehjelp, praktisk arbeidsvarsling, sikkerhet og risikovurdering ved bruk av maskiner og utstyr, og sikkerhet ved grøftegraving. På et sandtak like i nærheten av skoleområdet, viste og forklarte opplæringskonsulent i OKAB, Benny Engelstad, om risiko ved grøftearbeid.

– Her viser jeg fram ulike faremomenter ved å grave både dype og mindre dype grøfter; som rasfare og klemfare, og hvordan man bør bruke grøftekasse. Jeg fokuserer på viktigheten av å utarbeide en risikovurdering, og selvfølgelig en sikker-jobb-analyse, som må utarbeides hvis det oppstår arbeidsoperasjoner som ikke er tatt med i risikovurderingen, forteller Engelstad til Anleggsmaskinen.

– Videre har jeg gjort klart et rør i bakken her borte, så elevene får innblikk i hvordan de skal forholde seg hvis det dukker opp infrastruktur man ikke var klar over når man er ute og graver. Vi prøver på disse stasjonene å få i gang en dialog med elevene, og vi håper de ser nytten av dette, sier han.

] RISIKO VED GRØFTEGRAVING: Opplæringskonsulent i OKAB, Benny Engelstad, viste og forklarte elevene om risiko ved grøftearbeid. (Foto: Runar F. Daler).

] RISIKO VED GRØFTEGRAVING: Opplæringskonsulent i OKAB, Benny Engelstad, viste og forklarte elevene om risiko ved grøftearbeid. (Foto: Runar F. Daler).

Enkle, dumme valg

Avdelingsleder ved skolen, Knut Martin Tovslid, er ikke i tvil om at det er behov for økt satsing på sikkerhet for elevene.

– Det skjer jo ulykker, og årsaken er ofte at vi mennesker foretar enkle, dumme valg. Med denne sikkerhetsuka prøver vi å få elevene til å tenke seg om én ekstra gang før de gjør ting, sier han.

– Vi har lagt opp til et interessant og variert program, hvor vi veksler mellom teori og praktiske øvelser, der elevene får prøve seg litt på ulike ting. Det er klart at når man hører ordene sikkerhet og HMS, så er det vel kanskje i utgangspunktet ikke veldig spennende for mange, men vi prøver med dette konseptet å gjøre det mer interessant for elevene. På den måten håper vi at det kommer til å sitte igjen mer i ettertid. Noen synes kanskje det blir litt vel mye med en hel uke, men vi tenker at hvis vi kan forhindre bare én eneste skade, så er det verdt det.

ERGONOMI: Elevene fikk innføring i hvordan man bør – og ikke bør – bruke kroppen i det daglige arbeidet, for å unngå belastningsskader. (Foto: Runar F. Daler).

ERGONOMI: Elevene fikk innføring i hvordan man bør – og ikke bør – bruke kroppen i det daglige arbeidet, for å unngå belastningsskader. (Foto: Runar F. Daler).

Veien videre

Dette er altså første gangen Lunde vgs. gjennomfører en slik sikkerhetsuke. Om det samme konseptet vil gjentas neste år, er for tidlig å si, men økt satsing på sikkerhet har nok kommet for å bli.

– Dette er jo et pilotprosjekt. Vi er faktisk den første og eneste skolen i landet som gjennomfører en hel uke som dette. Vi vet ennå ikke om vi skal ha nøyaktig det samme opplegget neste år. Kanskje blir det i en litt annen form. Vi skal ha en omfattende evaluering i etterkant av arrangementet, hvor veien videre tas opp. Tanken er også at vi skal følge enkelte elever videre i skoletida og ut i læra, for ytterligere å evaluere og videreutvikle dette konseptet, sier Tovslid.

Har trua

Signe Greivstad, faglærer for Vg2 anleggsteknikk og ansvarlig for HMS-opplæring ved skolen, er ikke i tvil om at sikkerhetsuka er riktig vei å gå.

– Statistikken viser at denne bransjen er relativt utsatt når det gjelder ulykker. Hele hensikten med denne uka er jo å bidra til å redusere skader i anleggsbransjen. Vi tror dette kan være en effektiv måte å påvirke ungdommen på, sier hun.

– Ved å innarbeide gode rutiner helt fra starten av, håper vi det vil hjelpe dem videre, både ut skoleåret, videre i læretida og senere i yrkeskarrieren. Jeg har virkelig trua på at dette kan fungere, sier hun entusiastisk.